Predstavljanje izveštaja „Uspostavljanje pravde ili relativizacija zločina: Ostvarivanje prava žrtava na reparacije u sudskim postupcima u Srbiji – Izveštaj za 2012. godinu“

U sredu 12. juna 2013. godine sa početkom u 12 časova, u Medija centru (Terazije 3, II sprat) održaće se konferencija za novinare povodom objavljivanja izveštaja Fonda za humanitarno pravo (FHP) o ostvarivanju prava žrtava na reparacije u sudskim postupcima u Srbiji za 2012. godinu.

FHP više od decenije zastupa žrtve kršenja ljudskih prava tokom 1990-ih u procesima za naknadu štete protiv Republike Srbije. Prema nalazima FHP-a, sudovi i dalje u najvećem broju slučajeva odbijaju zahteve žrtava za obeštećenjem, proglašavajući ih zastarelim ili zbog toga što ne prihvataju dokaze koje prilažu žrtve. Postupci traju veoma dugo, u proseku pet godina, dok se sudije uglavnom neprimereno ophode prema žrtvama i njihovim svedocima, otvoreno se stavljajući na stranu države. Retke presude kojima se žrtvama dosuđuju odštete uglavnom su rezultat profesionalnosti pojedinih sudija.

Na konferenciji će govoriti:

–          Tanja Drobnjak, advokat, Fond za humanitarno pravo

–          Petar Žmak, pravnik, Fond za humanitarno pravo

–          Doc. dr Saša Gajin, Pravni fakultet, Univerzitet Union

–          Senad Jusufbegović, bivši logoraš logora Šljivovica i Mitrovo polje

Moderacija: Sandra Orlović, izvršna direktorka, Fond za humanitarno pravo

Objavljivanje i predstavljanje izveštaja „Uspostavljanje pravde ili relativizacija zločina: Ostvarivanje prava žrtava na reparacije u sudskim postupcima u Srbiji – Izveštaj za 2012. godinu“ podržala je organizacija Branitelji ljudskih prava (Civil Rights Defenders).

Obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

Share