Apel za nastavak rada Svratišta za decu ulice

U Beogradu, 28.3.2013. godine

Apelujemo na nadležne državne i gradske organe da hitno pronađu rešenje za održivo i sveobuhvatno finansiranje jedne od najvažnijih usluga socijalne zaštite – Svratišta za decu ulice, imajući u vidu da se od 1. aprila predviđa zatvaranje Svratišta.

Svesni smo teške ekonomske situacije u kojoj se nalazi Republika Srbija, ali se nadamo da će se pre najavljenog zatvaranja, pronaći način da Svratište nastavi sa nesmetanim radom, kako bi deca koja žive i rade na ulici imala sigurno mesto na kome će im biti pružena neophodna podrška, razumevanje i pomoć.Bez usluge Svratišta za decu ulice Grad Beograd i Republika Srbija će pokazati nespremnost i nesposobnost da zaštite jednu od najranjivijih kategorija dece. Najavljeno zatvaranje Svratišta i nedostatak punog razumevanja za tu uslugu biće udarac svima onima koji se nadaju da svojim idejama i delima mogu da menjaju društvo na bolje.

Zbog toga pozivamo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike da u saradnji sa Centrom za integraciju mladih i Sekretarijatom za socijalnu zaštitu Grada Beograda hitno pronađe rešenje za finansiranje Svratišta za decu ulice.

Praxis

Fond za humanitarno pravo

Share