Studenti iz Srbije, Holandije i Kosova posetili FHP

Petnaest studenata iz Holandije, Kosova i Srbije, učesnika projekta „Naša budućnost – evropske integracije“, posetili su prostorije Fonda za humanitarno pravo (FHP), i razgovarali sa zamenicom izvršne direktorke, Sandrom Orlović i regionalnom koordinatorkom za osnivanje REKOM-a, Jelenom Simić.

Oni su posetili FHP kako bi se upoznali sa projektima i istorijatom FHP-a, i razgovarali o stanju civilnog društva u Srbiji. Na početku svoje posete oni su prvo pogledali dokumentarni film o FHP, koji ih je upoznao sa najvažnijim postignućima i aktivnostima od osnivanja do danas.

stud1

Nakon filma, tokom razgovora sa zamenicom izvršne direktorke i regionalnom koordinatorkom za REKOM, studenti su se interesovali o aktivnostima koje su u vezi sa suđenjima za ratne zločine pred nacionalnim sudovima, prikupljanjem i dokumentovanjem činjenica u vezi sa ratnim zločinima, te projektom Kosovske knjige pamćenja. Zanimalo ih je kako aktivisti Fonda postižu da ostanu nepristrasni i objektivni u pogledu intervjuisanja i rada sa ljudima sa različitih sukobljenih strana, da li slični dokumentacijski projekti postoje u regionu, i sa kojim se, možda, institucionalnim preprekama Fond susreće u obavljanju svojih aktivnosti.

stud2

Posebnu pažnju privukla je inicijativa za REKOM, za osnivanje Regionalne komisije koja bi se bavila utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava počinjenim na prostoru bivše SFRJ. Studente je zanimalo kako teku konsultacije o osnivanju REKOM-a, kako obezbediti podršku javnosti za jednu ovakvu inicijativu, i koliko je veliko učešće mladih u Inicijativi za REKOM.

stud3

Share