Dodeljene diplome prvoj generaciji polaznika Regionalne škole tranzicione pravde

Od 23. do 24. marta 2013. godine, održan je završni seminar studenata Regionalne škole tranzicione pravde u organizaciji Fonda za humanitarno pravo, Fonda za humanitarno pravo Kosovo i Udruženja Pravnik iz Sarajeva.

U subotu, 23. marta 2013. godine, Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, uručila je diplome prvoj generaciji polaznika Regionalne škole tranzicione pravde iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije. Tom prilikom, sudija Sinanović je istakla važnost traganja za istinom na profesionalan i objektivan način, kako kroz suđenja za ratne zločine, tako i kroz vansudske mehanizme, radi stvaranja potpune slike o onome šta se dogodilo u prošlosti.

Tokom seminara, studenti su predstavili svoje završne radove, od kojih će deset najboljih biti objavljeno u publikaciji Fonda za humanitarno pravo. U svojim radovima, studenti su analizirali aktuelne teme vezane za procese suočavanja sa prošlošću i tranzicione pravde – od analize stanja kulture sećanja u Bosni i Hercegovini, određenih aspekata vansudskih mehanizama za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, poput Inicijative za REKOM, analize sadržaja udžbenika iz istorije u BiH i Srbiji, te analize suđenja za ratne zločine pred MKSJ i domaćim sudovima.

Share