Polaznici Alpbah letnje škole u poseti FHP

Polaznici Alpbah letnje škole u poseti FHP

Polaznici_AlpbahPolaznici Alpbah letnje škole o evropskim integracijama posetili su 17. septembra 2014. godine Fond za humanitarno pravo. Školu organizuje Klub Alpbah Beograd, a polaznici su studenti iz svih država Jugoistočne Evrope.

Jelena Krstić iz FHP-a predstavila je studentima istorijat i rad FHP-a, a potom sa njima razgovarala o aktivnostima organizacije u oblasti evropskih integracija Srbije, saradnji sa institucijama, izazovima u procesu pridruživanja EU, kao i o dosadašnjim dostignućima u procesima suočavanja sa prošlošću i problemima koji sprečavaju odvijanje ovog procesa u Srbiji i regionu.

Share