Poseta studenata SIT FHP-u

U sredu , 27. februara 2013. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici programa School for International Training (SIT), koju čine studenti sa različitih univerziteta u SAD-u.

Marijana Toma, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo, je tokom predavanja predočila studentima istorijat i dosadašnji rad Fonda za humanitarno pravo. Studenti su imali prilike da čuju o dosadašnjem procesu tranzicione pravde u postjugoslovenskim zemljama. Studente je posebno interesovao problem nepriznavanja žrtava, koji predstavlja jedan od glavnih prepreka u procesu suočavanja sa prošlošću, ali i načini borbe protiv pomenutog odsustva empatije, kroz projekte Kosovska knjiga pamćenja i Inicijativa za REKOM.

Share