Forum za tranzicionu pravdu

Forum koricaOvaj posebni broj, čiji je cilj da doprinese debati o tranzicionoj pravdi na zapadnom Balkanu, se najvećim delom pojavljuje zbog dva događaja. Prvi je jednodnevni seminar pod nazivom „Evropske integracije i tranziciona pravda: perspektive i smerovi restorativne pravde na zapadnom Balkanu“, koji su organizovali bivši Centar za proučavanje globalnog upravljanja Londonske škole za ekonomiju i političke nauke i beogradski Fond za humanitarno pravo. Ovaj seminar je održan u sedištu Evropske komisije u decembru 2009.

Drugi događaj je Međunarodni forum za tranzicionu pravdu koji je organizovala Koalicija za REKOM, i koji je održan u Sarajevu u junu 2011. Veoma smo zahvalni Evropskoj komisiji, italijanskoj kompaniji za istraživanje javnog mnjenja Compagnia di San Paolo i King Baudouin Foundation koji su omogućili održavanje ova dva skupa, i Programu za razvoj fakultetskog kadra u jugoistočnoj Evropi Fondacije za otvoreno društvo i Civil Rights Defenders koji su pomogli izdavanje ovog broja Foruma za tranzicionu pravdu.

Forum za tranzicionu pravdu možete preuzeti ovde.

Share