Obrazovanje

Fond za humanitarno pravo od 2001. godine organizuje različite programe neformalne edukacije o međunarodnom humanitarnom pravu, suočavanju sa prošlošću i tranzicionoj pravdi, sa ciljem unapređenja znanja o tranzicionoj pravdi i podrške procesu pomirenja u regionu.

 

FHP je za predstavnike pravosuđa u Srbiji organizovao niz specijalističkih kurseva iz međunarodnog humanitarnog prava na kojima su predavači bili predstavnici MKSJ i svetski eksperti za međunarodno pravo u periodu  2001. – 2003. godine. Više desetina predstavnika pravosuđa u Srbiji je ovim putem obrazovano za primenu međunarodnog humanitarnog prava i pripremljeno za suđenja za ratne zločine.

 

U leto 2005. i 2006. godine, FHP je organizovao dve regionalne škole, na kojima je oko 60 mladih studenata i aktivista za ljudska prava iz BiH, Srbije, i Hrvatske steklo znanja o procesima i mehanizmima suočavanja sa prošlošću.

 

Od 2011. godine, FHP organizuje Školu za tranzicionu pravdu, gde studenti i nastavnici društvenih nauka slušaju predavanja o sudskim procesima pred Haškim tribunalom, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije i doprinosu arhiva i medija utvrđivanju istine i odgovornosti, očuvanju kolektivnog sećanja i pomirenju u post-konfliktnim društvima.

 

Pored ovoga, FHP izdaje periodične publikacije o iskustvima post-konfliktnih i post-autoritarnih država u regionu Zapadnog Balkana i sveta. Svojim izveštajima o napretku procesa tranzicione pravde u regionu redovno informiše javnost o suđenjima za ratne zločine, zvaničnim i nevladinim inicijativama za utvrđivanje činjenica, administrativnim i sudskim reparacijama, memorijalima i reformi institucija. U magazinu Forum za tranzicionu pravdu, FHP objavljuje autorske članke relevantnih autora o izazovima primene mehanizama tranzicione pravde u post-konfliktnim društvima Zapadnog Balkana i širom sveta.

Share