Fond za humanitarno pravo objavljuje konkurs za upis treće generacije studenata Škole tranzicione pravde, koja se održava u Beogradu, od 21. marta do 13. maja 2016. godine

Fond za humanitarno pravo objavljuje konkurs za upis treće generacije studenata Škole tranzicione pravde, koja se održava u Beogradu, od  21. marta do 13. maja 2016. godine

Logo FHP

O Školi

Škola tranzicione pravde je dvomesečni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o sudski utvrđenim činjenicama pred MKSJ, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava na reparacije, inicijativama za memorijalizaciju i očuvanju kolektivnog sećanja, kao i procesu pomirenja u post-konfliktnim društvima.

Prijava

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i post-diplomskih studija univerziteta, članovi političkih partija, aktivisti organizacija civilnog društva, novinari, profesori društvenih nauka, građanskog vaspitanja i veronauke, kao i zaposleni u državnoj upravi Republike Srbije. Organizator ne snosi putne troškove za studente sa prebivalištem van Beograda. Predavanja se održavaju u prostorijama FHP-a, dva puta nedeljno.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju, motivaciono pismo i jednu preporuku, emailom na tj-school@hlc-rdc.org.

Konkurs je otvoren do 20. marta 2016. godine.

 

Kontaktirajte nas:

Fond za humanitarno pravo

Dečanska 12/IV, 11000 Beograd

Tel: (011) 3349 766

Fax: (011) 3232 460

email: tj-school@hlc-rdc.org

web: www.hlc-rdc.org

Share