Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ 1991. Tom 1, (Januar – mart 1991)

Treća publikacija koju zajednički pripremaju Institut za savremenu istoriju i Fond za humanitarno pravo predstavlja zbirku dokumenata – stenografskih beleški sa sednica Predsedništva SFRJ iz 1991. godine, koja je bila važna institucija za funkcionisanje zajedničke države. Tematski, ove sednice su se bavile pitanjima nastajućih paravojnih snaga i njihovog razoružanja, političkom budućnošću zemlje, i raspravom povodom prvog oružanog incidenta u Pakracu. Iz ovih stenografskih beleški se primećuju teškoće u funkcionisanju ove institucije, kao najava sve bližeg raspada zemlje i početka sukoba.

Ovi dokumenti su uvedeni u sudske spise na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu i na taj način su preko baze podataka sudskih dokumenata MKTJ po prvi put postali dostupni javnosti. Uvod u knjigu čini studija o nastajanju i istoriji Predsedništva SFRJ i njegovoj ulozi tokom procesa raspada Jugoslavije.

CIP 11.10.2011. (signatura: B 2458)

Share