Odjeci i reagovanja: okrugli sto, Beograd, 14.-15. decembar 2001

t_Odjeci_reagovanja_okrugli_sto_Beograd-14-15.decembar2001.

Predstavljanje i diskusija o rubrici lista Politika «Odjeci i reagovanja» i njenoj ulozi u stvaranju atmosfere neprijateljstva.

Knjiga je podeljena po sesijama koje se sastoje od prezentacije građe (autori: Radina Vučetić, Aljoša Mimica, Stjepan Gredelj, Nebojša Popov, Olivera Milivojević, Ivan Čolović, Nataša Kandić, Latinka Perović i Svetlana Slapšak) i diskusije (učesnici: Nataša Kandić, Dušan Čizmić-Marović, Ivan Čolović, Velimir Ćurguz Kazimir, Srđan Dvornik, Igor Graovac, Stjepan Gredelj, Sinan Gudžević, Baton Hadžiju, Đokica Jovanović, Slobodan Lang, Veran Matić, Snježana Milivojević, Olivera Milosavljević, Branislav Milošević, Aljoša Mimica, Aleksandar Nenadović, Dorijan Nuaj, Silvija Panović-Đurić, Latinka Perović, Brankica Petković, Nebojša Popović, Svetlana Slapšak, Lazar Stojanović, Milka Tadić, Dragoljub Todorović, Dubravka Valić-Nedeljković, Nadira Vlasi, Radina Vučetić).

Kat.br.: 14/12/2001

Preuzmi publikaciju

Share