Prezentacija FHP-a gruzijskim i abkhaskim nevladinim organizacijama

U sredu 13. juna 2012. godine, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović, održala je prezentaciju rada Fonda predstavnicima 15 nevladinih organizacija iz Gruzije i Abhazije koje se bave nasleđem gruzijsko-abkhaskog sukoba koji se desio u periodu 1992-1994. godine. U fokusu razgovora bile su konkretne aktivnosti Fonda koje imaju za cilj uspostavljanje tranzicione pravde u zemljama bivše Jugoslavije, među kojima je najveće interesovanje zavredila Inciijativa za osnivanje REKOM-a. Sagovornike iz Gruzije i Abkhazije interesovalo je i koji su izazovi u procesuiranju kršenja ljudskih prava u Srbiji, odštetama žrtvama kao i obrazovnim sistemima u zemljama bivše Jugoslavije.

Predstavnici nevladinih organiazcija iz Gruzije i Abkhazije u Beogradu učestvuju u radionioci o suočavanju sa prošlošću u gruzijsko-abkhaskom konktesktu, u organizaciji londonske organizacije Conciliation Resources.

Share