Debata o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

Fond za humanitarno pravo organizuje debatu o suđenjima za ratne zločine u Srbiji, a povod je objavljivanje izveštaja o suđenjima za ratne zločine u Srbiji u 2011. godini.

Debata će biti održana 27.4.2012. godine u Medija centru, 10:00 – 13:00 časova, II sprat, Velika sala.

 

Govornici:

 

  • Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo

–          Govoriće o suđenjima za ratne zločine u 2011. godini iz ugla organizacije za ljudska prava, a na osnovu praćenja suđenja i zastupanja žrtava u tri predmeta ratnih zločina koji se vode pred domaćim sudovima.

 

  • Nikola Čukanović, advokat – Fond za humanitarno pravo

–          Govoriće o suđenjima za ratne zločine u 2011. godini iz ugla punomoćnika oštećenih, a na osnovu praćenja suđenja i zastupanja žrtava u predmetu Ćuška.

 

  • Bruno Vekarić, zamenik Tužioca za ratne zločine

–          Govoriće o suđenjima za ratne zločine iz ugla Tužilaštva za ratne zločine.

 

  • Ivan Jovanović, šef Odseka za ratne zločine i pravni savetnik OEBS-a

–          Govoriće o suđenjima za ratne zločine u kontekstu vladavine prava.

 

  • Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

–          Govoriće o novoj praksi sudova kojom se štite podaci o optuženima u kontekstu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Share