Prilog Dosijeu “Ljubiša Diković”

Prilog sadrži izvode iz javno dostupnih dokumenata VJ, koja dodatno potvrđuju navode FHP-a, iznete u Dosijeu Ljubiša Diković, objavljenom 23.01.2012. godine, o prisustvu jedinica 37.mtbr VJ na području Drenice na Kosovu, gde su se dogodila masovna ubistva albanskih civila i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava. Dokument možete preuzeti ovde.

Share