Promocija Kosovske knjiga pamćenja 1998. u Prištini

DSC_0093PRIŠTINA, 7.09.2011. – U organizaciji Fonda za humanitarno pravo i Fonda za humanitarno pravo Kosovo promovisana je Kosovska knjiga pamćenja 1998. koja sadrži  opise smrti i nestanka za 2.046 ubijenih, palih i nestalih tokom konflikta na Kosovu 1998 godine. Nataša Kandić , direktorka Fonda za humanitarno pravo, je istakla da je ova knjiga veoma važna jer opisuje okolnosti ubijanja hiljada osoba na Kosovu. „Po prvi put u istoriji Balkana imamo knjigu koja opisuje način stradanja ljudi i koja će služiti budućim generacijama kao referentna knjiga kada budu pričali o tome šta se dogodilo u prošlosti“, dodajući da „cilj ove knjige nije izjednačavanje žrtava već da se pokaže društvima u Srbiji i na Kosovu šta se dogodilo u ovom vremenskom okviru“.

Bekim Blakaj, iz Fonda za humanitarno pravo Kosovo, govorio je o angažmanu desetina osoba u prikupljanju podataka i o više od 8.400 izjava uzetih od članova porodica žrtava. „Ova knjiga ne bi mogla da se pripremi bez podrške i saradnje koje su ponudili članovi porodica žrtava”, naglasio je Blakaj.

Ingrid Johanson je, ispred švedske ambasade u Prištini , rekla da ova publikacija nije uobičajena publikacija. „Svaka žrtva ima svoju priču“. Govoreći o razlozima kontinuirane podrške koju je švedska vlada pružila za realizaciju ovog projekta, Johanson  je rekla: „Shvatili smo da utvrđene činjenice pomažu procesu izmirenja. Jedan takav proces ne može da se nameće od strane međunarodne zajednice već bi trebalo da dođe od samih društava. Da bi jedno društvo prosperiralo ono treba da se suoči sa svojom prošlošću“, dodala je na kraju Johansson.

Profesor Univerziteta u Prištini Mentor Agani ocenio je knjigu kao činjeničnu. „Ovde se reč narod veoma retko upotrebljava. Ovde se govori o pojedincima i cela knjiga od prve do poslednje stranice je samo o pojedincima, tragajući da da odgovore na pitanje koja svaki istoričar treba da postavi sebi“ rekao je Agani. Sa druge strane, novinar Halil Matoshi, govoreći o važnosti publikacije ove knjige, rekao je: „Važno je za jedno društvo da ne zaboravi ono što se desilo jer to pomaže da oprosti i to što  se ovom  knjigom neće koristiti samo  članovi porodica žrtava, vladine institucije, međunarodne institucije već i istoričari koji bi trebalo da osvetle prošlost“. „Ova knjiga je kao odbrambeno oružje protiv ponavljanja istorije“, dodao je Matoshi.

Na kraju promocije, Xhelii Ajvazi, član porodica žrtava, pozvao je institucije da sarađuju sa članovima ovih porodica  kako bi se što više saznalo o njihovoj  sudbini.

Share