Dokumenti koji se odnose na 3., 4. i 5. tačku dosijea “Ljubiša Diković”

Preuzmite dokumenta:

Dokument o akciji “Kamenica” 37.mtbr na području koje obuhvata i mesta u kojima su počinjeni zločini opisani u tačkama 3., 4. i 5. dosijea “Ljubiša Diković” – izvor: MKSJ

Kartografski prikaz zone odgovornosti 37.mtbr u akciji “Kamenica”, sa označenim mestima u kojima su počinjeni zločini opisani u tačkama 3., 4. i 5. dosijea “Ljubiša Diković” – izvor: FHP

Obaveštenje o izvršenom razmeštanju i stavljanju pod kontrolu civilnog stanovništva u zoni odgovornosti 37. mtbr, koja obuhvata mesta pomenuta u tački 3. dosijea “Ljubiša Diković”  – izvor: MKSJ

Ovde možete poročitati pomenute tačke dosijea “Ljubiša Diković” na koje se ovi dokumenti odnose:

3. Šavarine/Shavarinë, selo Staro Čikatovo/Çikatovё e Vjetёr

Dana 30.04.1999. godine, oko 5:00 časova, jake snage VJ/MUP opkolile su i nasumično granatirale desetine sela u opštinama Glogovac/Gllogoc i Srbica/Skënderaj. Albanci iz ovih sela panično su napuštali svoje domove, tražeći spas u okolnim šumama i planinama. Žene, deca, stariji i nemoćni, koji nisu uspeli da napuste sela, skupljali su se u mesne osnovne škole i/ili skrivali u podrumima kuća. Snage SRJ/Srbije su i njih isterale iz sela, a nastavile su potragu za Albancima izbeglim u šume i planine. Mnoge od njih su ubile ili teško ranile, odmah po otkrivanju, na mestima nalaženja ili tokom sprovođenja.

Nekoliko stotina nenaoružanih Albanaca, muškaraca, dece, žena, starijih i nemoćnih osoba, vojnici i policajci su skupili u veće grupe, na više mesta, a potom, premlaćujući ih i pljačkajući im lične stvari, uz pretnju oružjem, sproveli u selo Ćirez/Qirez, opština Srbica/Skënderaj.

3.1. Oko 250 zarobljenih kosovskih Albanaca, uglavnom seljaka, od čega 25 mlađih od 18 godina (maloletnika), do ranih večernjih časova toga dana, pripadnici VJ/MUP držali su u dvorištu džamije. Surovo su ih tukli i zastrašivali, pretresali i oduzeli novac, nakit i sve druge vrednije lične stvari. Ismeta (Haxhi) Prokshija (1.05.1964), iz sela Vrbovac/Vrboc, opština Glogovac/Gllogoc, koga su teško povredili pri zarobljavanju, dovezli su u džamiju vezanog na tenku. Neidentifikovani kapetan VJ ubio ga je na gomili stajskog đubriva pri kraju dvorišta džamije, rafalno mu ispalivši pun okvir od trideset metaka u leđa. Vojnici su ga, po kapetanovom naređenju, u tu gomilu i zatrpali[1]. Ismetu Dvoraniju, iz sela Štutica/Shtuticё, opština Glogovac/Gllogoc, jedan od policajaca PJP, vrhom oštrice noža na čelu je urezao krst sa četiri ocila, odnosno ćirilična slova С, prisilivši sve ostale zarobljene da to gledaju i preteći da i njih čeka isto.

3.2. Sutradan, rano ujutru, 1.05.1999. godine, u džamiju su ušli pripadnici PJP i Jedinice za specijalne operacije (JSO) poznati kao Frenkijevci, a među njima i izvesni Čarli, kao vođa i nadređeni, i Nikci i Đuka, kao njegovi potčinjeni. Jednu grupu Albanaca, oko podneva 1.05. 1999. godine, izdvojili su i kamionom VJ prevezli u Policijsku stanicu Glogovac/Gllogoc. Predali si ih komandiru Draganu Miriću i policajcima te stanice.[2]

3.3. Odmah nakon izdvajanja i odvoženja te prve grupe u Policijsku stanicu Glogovac/Gllogoc, pripadnici PJP, među kojima i Slavko, Đura i NN sa nadimkom  »Komandir« , oko 14:00 časova 1.05.1999. godine, izdvojili su oko 90 zarobljenih Albanaca. U džamiji su ostavili oko 110, među kojima i 25 maloletnika. Izdvojene zarobljenike pripadnici PJP i VJ ukrcali su u dva kamiona. Jedan je bio vojni, sivo-maslinaste boje, a drugi civilni, žute boje. Zarobljene su odvezli lokalnim putem prema Glogovcu/Gllogoc.

3.4.U vojnom kamionu, na karoseriji sa ogradom, koji se kretao kao prvi, ukrcali su 44 Albanca. Oko 14:30 časova zaustavili su kamion kod Šavarina/Te Shavarinat [jame i iskopine, nastale iskopavanjima rude za fabriku Feronikl] u ataru sela Staro Čikatovo/Çikatovё e Vjetёr. Po naređenjima pripadnika PJP zvanog «komandir», ostali pripadnici PJP i nekoliko vojnika, postrojili su zarobljene Albance neposredno pored ivice jedne od jama i, zajedno i jednovremeno, rafalnom paljbom zapucali u zarobljene Albance, neprekidno pucajući dok se svaki od četrdeset i trojice nije stropoštao u jamu. U jamu su, na gomilu streljanih, bacili i jednog ubijenog u kamionu, a potom ubacili više ručnih bombi. Streljanje je preživeo jedino Behar Topila, koji je pao u jamu među prvim streljanim. Nakon određenog vremena, kada je došao svesti i uverio se da nema opasnosti, Topila se izvukao ispod ubijenih.

3.5. Zarobljene Albance na karoseriji civilnog žutog kamiona, koji se kao drugi kretao za vojnim, nakon oko 10 kilometara vožnje, policajci su doveli do Šavarina/Te Shavarinat. Tu su zarobljenici videli kako «policajci», sa udaljenosti od oko 10 metara, rafalnom paljbom pucaju u postrojene Albance i kako se oni stropoštavaju u tu jamu. Dok su ovo gledali i slušali, policajci su im neprekidno govorili da će ih sve streljati. Međutim, nisu ih streljali. Sve su ih odvezli u Policijsku stanicu Glogovac/Gllogoc, gde su ih preuzeli komandir Dragan Mirić i policajci te stanice i priključili ranije privedenim Albancima.

3.6. Grupi Albanaca, koje su od 1.05.1999. godine držali i ispitivali u policijskoj stanici Glogovac/Gllogoc, policajci su, 3.05.1999. godine, priključili još 14 Albanaca iz porodice Veliqi, selo Poluža/Polluzha.[3] 6.05.1999. godine, u policijskoj stanici Glogovac/Gllogoc ukupno je bilo 76 zarobljenih Albanaca. Tog dana, komandir Mirić i policajci PS Glogovac/Gllogoc, predali su pripadnicima Vojne policije svih 76 Albanaca, koji su ih istog dana, nakon brutalnog premlaćivanja predali majoru Puzi, kapetanu Anđelkoviću i drugim oficirima, podoficirima i vojnicima VJ, iz Haubičkog diviziona 105 mm i drugih jedinica VJ, u to vreme stacioniranim u selima Poterk/Peterk, Vukovac/Vukoc i Krajkovo/Krajkovё. Pripadnici ovog diviziona i drugih jedinica VJ, prisilili su ovih 76 kosovskih Albanaca da svakodnevno kopaju rovove, tranšee, saobraćajnice i vrše druge, i po život i zdravlje škodljive poslove.

3.7. Dana 13.05.1999. godine, pripadnici VJ su od 76 zarobljenih Albanaca izdvojili i, u nepoznatom pravcu, u jednom vojnom kamionu, odvezli 13 Albanaca.[4] Neko od vojnih starešina potčinjen majoru Puzoviću zvanom Puza i kapetanu Anđelkoviću iz haubičkog diviziona, pričao je pred preostalim Albancima iz grupe od 76 – da je ovih 13 Albanaca odvedeno u Šavarine/Te Shavarinat u selu Staro Čikatovo/Çikatovё e Vjetёr, da iskopavaju i premeštaju tela ubijenih Albanaca, a kada su to završili, da su i njih trinaestoricu pobili i sakrili da ih niko ne pronađe.

3.8. U kasnim popodnevnim satima, 1.05.1999. godine, policajci PJP i pripadnici VJ, iz grupe od oko 110 zatvorenih Albanaca preostalih u džamiji u selu Ćirez/Qirez, zadržali su 25 maloletnih Albanaca[5] a ostale, njih preko 70, među kojima i Xhafera Veliua, kojeg su odvojili od trinaestogodišnjeg sina Shyqrija, izveli su iz džamije i ukrcali u dva kamiona : jedan vojni, sivo-maslinaste boje i jedan civilni, žute boje. Prvo su ukrcavali na vojni, a potom na civilni kamion. U civilni kamion su, kao zadnjeg iz grupe punoletnih, ukrcali Xhafera Veliu. Pre nego što su ga ubacili u kamion, Xhafer je čuo jednog od policajaca kada je rekao vojniku sa nadimkom Bosanac: «Uradite šta hoćete sa tom decom, jer se mi više ne vraćamo sa kamionima.» Kamioni su ispred džamije u Ćirezu/Qirez pošli jednovremeno, a kretali su se lokalnim putem prema Glogovcu/Gllogoc. Ispred je išao vojni kamion i u njemu je bilo oko 40 Albanaca. Civilni kamion žute boje kretao se za vojnim, i u njemu je bilo preko 30 zarobljenih Albanaca, među kojima i Xhafer Veliu. Kod Šavarina/Te Shavarinat, na istom mestu gde su istoga dana, nekoliko sati pre, ubili 43 i jednog teško ranili, policajci PJP i pripadnici VJ su zaustavili oba kamiona i iskrcali svih 70 zarobljenih Albanaca. Sve su ih streljali, gotovo na isti način kao i prethodno grupu, s tim što su sada ubijali u grupama od po 10 Albanaca. Dok su  zadnjih 10 zarobljenika iz (drugog) civilnog žutog kamiona, privodili jamama za streljanje, naglim odskakanjem u stranu i bekstvom, spasli su se samo dvojica – Bajram Shabani iz sela Daševca/Dashec i Xhafer Veliu iz sela Poljance/Polacё.

3.9. Svih 25 maloletnih Albanaca, koje su snage VJ/MUP 1.05.1999. godine zadržale u džamiji u selu Ćirez/Qirez, kasnije su nestali i o njihovoj sudbini se nije ništa znalo. Nakon rata, u julu 1999. godine, među pronađenim telima punoletnih Albanaca, ubijenim u popodnevnim satima 1. 05.1999. godine kod Šavarina/Te Shavarinat u selu Staro Čikatovo/Çikatovё e Vjetёr, pronađena su tela 17 nestalih maloletnika. Do danas su pronađena tela 24 maloletnika[6].

 

3.10. Od Albanaca za koje je pouzdano utvrđeno da su 30. 04.1999. godine zarobljeni i držani u džamiji u selu Ćirez/Qirez, a sutradan, 1.05.1999. godine, kamionima odvezeni prema Glogovcu/Gllogoc i većinom streljani u jamama kod Šavarina/Te Shavarinat, nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova, pronađena su i, DNK analizom i na druge načine, pouzdano identifikovana tela 99 ubijenih, od čega 24 maloletnika, kosovskih Albanaca.[7] Nuredin (Avdullah) Dvorani, rođen 28.09.1982. godine u Trsteniku/Tërstenik, i dalje se vodi kao nestalo lice.

3.11. Od Albanaca za koje je pouzdano ustanovljeno da su 30.04.1999. godine zarobljeni i držani u džamiji u selu Ćirez/Qirez, a 1.05.1999. godine izvedeni iz džamije, ukrcani u kamione i odvedeni prema Glogovcu/Gllogoc, njih 6 se još uvek vode kao nestali[8]. Svih 6 su zadnji put viđeni živi 1.05.1999. godine, kod Šavarina/Te Shavarinat u selu Staro Čikatovo/Çikatovё e Vjetёr).

3.12. Od Albanaca za koje je pouzdano ustanovljeno da su 30.04.1999. godine, bili u džamiji u selu Ćirez/Qirez, a 1.05.1999. godine ukrcani u kamione i kod Šavarina/Te Shavarinat izvedeni na streljanje, preživela su samo trojica, i to: Behar (Ibrahim) Topilla (30. januara 1980), Xhafer Veliu iz sela Poljance/Polac, i Bajram Shabani iz sela Doševac/Dashec, koji je jedini preživeo bez ranjavanja.

4. Vrbovac/Vёrboc, opština Glogovac/Gllogoc

U ranim jutarnjim satima, 30.04.1999, jake snage VJ/MUP opkolile su i započele nasumično granatiranje sela Vrbovac/Vёrboc. Preko 6.000 Albanaca toga i okolnih sela opštine Glogovac/Gllogoc i opštine Srbica/Skënderaj, koji su se njemu bili sklonili prethodnih dana, u panici su napustili kuće i selo. Pobegli su u okolne šume. Nakon ulaska u napušteno selo i spaljivanja kuća i objekata u njemu, srpske policijsko-vojne snage sprovele su potragu za izbeglim Albancima. Celoga dana su ulazile u šume, otkrivale i ubijale Albance. Da bi ih isterali iz skrovitih mesta, spaljivali su šume. Žene i decu su izdvajali, sastavljali u veće grupe i sproveli u grad Glogovac/Gllogoc, a potom u konvojima prognali u Makedoniju, a mnoge u Albaniju. U progonu, srpske snage su ubile 92 Albanca iz sela Vrbovac/Vёrboc i okolnih sela.[9]

5. Baks, opština Srbica/Skënderaj

U ranim jutarnjim satima 30.04.1999. godine, pripadnici VJ/MUP su sa gotovo svih strana opkolile selo Doševac/Dashec u opštini Srbica/Skënderaj. Meštani sela, žene, deca i odrasli, noseći nemoćne, u panici su pobegli u okolne šume i planine u ataru sela Vrbovac/Vrboc, a potom u atar sela Štutica/Shёtuticё. U jednom kanalu-useku, zbijeni jedan uz drugog, skivali su se 38 nenaoružanih Albanaca, uglavnom iz sela Doševac/Dashec, među kojima i Shabani (Bajram) Faton (6.06.1980), Shabani (Deli) Bexhet (17.06.1972), Shabani (Deli) Naser (01.10.1960) i Bajram Shabani. Među njima je bilo i prognanih iz drugih sela, među kojima i Rahim Ferizi, Nazif Ferizi, Driton Ferizi i Ymer Rexha, svi iz sela Baks. Ubrzo, na oko 40 metara, do kanala su stigli jedan tenk i kamion iz kojeg se iskrcala grupa vojnika VJ. Vojnici su, uz povike “evo terorista, ubij teroriste”, rafalnom paljbom zapucali na grupu Albanaca i na mestu ubili Ymera Rexhu, iz sela Baks. Preživele su, nakon što su ih premlatili, pretresli i oduzeli im novac, nakit i sve druge iole vrednije stvari, uz pretnju oružjem, poterali prema prema selu Baks. U selu Baks, grupa vojnika koju je predvodio vojnik Milija, nepoznatog prezmena, po njegovom naređenju, ubila je osam kosovskih Albanaca. Kada su stigli, pripadnici VJ/MUP su postrojili i streljali svu osmoricu, naočigled mnogih zarobljenih Albanaca. Dana 3.05.1999. seljani su sahranili tela nedaleko od mesta streljanja.[10]


[1] Baza podataka FHP: Nakon odlaska neidentifikovanog kapetana VJ i njegove jedinice, 4.05.1999. godine, meštani su sahranili Ismeta (Haxhiu) Prokshi nedaleko od mesta gde je ubijen (rubni deo dvorišta džamije), gde je njegovo telo i pronađeno. Porodica je 11. 09.1999. godine prenela njegovo telo i sahranila na groblju u selu Vrbovac/Vrboc.

[2] Baza podataka FHP: Zarobljeni Albanci su, nakon saslušanja u policijskoj stanici Glogovac/Gllogoc odvedeni u zatvore, uglavnom u Prištinu/Prishtinë ili Lipljan/Lijpjan. Kasnije je veći broj premešten u KPZ Dubrava kod Istoka, gde su neke, u maju 1999. godine, ubili zatvorski stražari i pripadnici specijalnih policijskih snaga MUP Srbije.

[3] Baza podataka FHP: Bajram Veliqi, njegov sin Besim (23), Bekim (21), Safet (13), Kadri (35), Islam (65), Mustafe (63), Faton (35), Sadik (15), Mexhid (27), Ferat (43), Zenel (21), Milaim (15) i Faik Veliqi (20).

[4] Baza podataka FHP, izjava Z.K, FHP-258 (…): Dana 10. maja, ujutro, major Puzo izdvojio je 13 muškaraca iz naše grupe, koje su kamionom odveli u nepoznatom pravcu, nakon čega nestaju. Nakon završetka rata saznalo se, ne znam kako, da su oni bili prinuđeni da rade u masovnim grobnicama, nakon čega su nestali, verovatno su ubijeni, međutim njihova tela nisu pronađena, niti bilo kakav trag koji pokazuje da su oni ubijeni. Ova su imena 13 izdvojenih muskaraca: Besim Veliqi, Zenel Veliqi, Mustafe Veliqi, iz sela Polluzhe, zatim Rrahim Prokshi, Arben Gashi, Ramadan Shala, Selami Dobra, Ismet Dobra zajedno sa sinom čije ime ne znam, iz sela Verbovc, Ferat Krasniqi, Abedin Nika i Shefqet Karacica iz sela Gllanaselle, i Nebi Dervisholli iz sela Gradice.Nas ostale zadrzali su u selo Krajkove sve do 15.06. 1999 godine, kada su nas oslobodili.Ja sam odmah otišao u svoje selo – Gllanaselleʺ.

Baza podataka FHP; izjava Rifata Bilallia, FHP-2583:” Ferat Veliqi, koji je bio sa grupom zarobljenika u selo Kajkovu, ispričao mi je da kada su izdvojili 13 muškaraca, jedan vodnik starešina koji je bio odgovoran za tu grupu rekao je da će ti muškarci otvoriti masovne grobnice, i nakon što će završiti sa tim poslom svi će biti streljani. Uveren sam da se tako i dogodilo. Njihova tela nikada nisu pronađena.”

[5] Baza podataka FHP, izjava Xh.V, FHP-34968 (…): “Među 25 maloletnih Albanaca, koji su izdvojeni i zadržani u džamiji u selu Ćirez/Qirez, bili su i: Nebih (Ali) Salihu i Mustafë (Zeqir) Kahrimani, oba iz sela Baks, Kushtrim (Sokol) Krasniqi, iz sela Gladno Selo/Gllansellё, Hazir (Lah) Dvorani i Burim (Ali) Aliu, oba iz sela Ćirez/Qirez, Ibush (Selman) Gashi, Rafet (Bajram) Rrukiqi, Betim (Beqir) Prokshi, Shpejtim (Rizah) Prokshi, svi četvorica iz sela Vrbovac/Vrboc, Ekrem (Ramadan) Morina, Jetullah (Ilaz) Ademi, Feriz (Ramadan) Ramadani, Safet (Dalip) Sokoli, Fejzë (Zeqir) Zeqiri, Ilir (Rizah) Beqiri, Bajram (Zeqir) Zeqiri, svih sedam iz sela Štutica/Shtuticё, Sami (Sefedin) Shishani, iz sela Novi Poklek/Poklek e Ri, i moj sin Shyquri.“

[6] Baza podataka FHP: Od 25 nasilno izdvojenih maloletnika i zadržanih u džamiju u selu Ćirez/Qirez, odmah nakon rata pronađena su i identifikovana tela sledećih 18: 1) Shyqri (Xhafer) Veliu (05.03.1986), iz sela Poljance/Polac, 2) Nebih (Ali) Salihu (1984) i 3) Mustafë (Zeqir) Kahrimani (1985), oba iz sela Baks; 4) Kushtrim (Sokol) Krasniqi (28.09.1984), iz sela Gladno Selo/Gllansellё; 5) Hazir (Lah) Dvorani (01.07.1983) i   6) Burim (Ali) Aliu (1982), oba iz sela Ćirez/Qirez ; 7) Ibush (Selman) Gashi (23.01.1982), 8.) Rafet (Bajram) Rrukiqi (13.02.1983), 9) Betim (Beqir) Prokshi (05.09.1985), 10) Shpejtim (Rizah) Prokshi (15.10.1984), svi četvorica iz sela Vrbovac/Vrboc; 11) Ekrem (Ramadan) Morina (15.10.1983), 12) Jetullah (Ilaz) Ademi (10.06.1984), 13) Feriz (Ramadan) Ramadani (11.04.1983), 14) Safet (Dalip) Sokoli (21.10.1983), 15) Fejzë (Zeqir) Zeqiri (10.09.1983), 16) Ilir (Rizah) Beqiri (22.09.1982), svih šest iz sela Štutica/Shtuticё, i 17) Sami (Sefedin) Shishani (16.04.1982), iz sela Novi Poklek/Poklek e Ri. Kasnije su identifikovani i posmrtni ostaci: 18) Aziz (Sadik) Heta (25.12.1981) i 19) Xhemajl (Hazir) Tahiraj (1983) obojica iz Starog Čikatova/ Çikatovё e Vjetёr,  20) Ilir (Shaqir) Sejdiu (12.07.1981) iz Likošana/Likoshan, 21) Islam (Demir) Shaqiri (06.05.1983) iz Prištine/Prishtinë, 22) Lutfi (Daut) Salihu (18.06.1981) iz Ćireza/Qirez, 23) Xhavit (Sefer) Gjinovci (04.08.1983) iz Makrmalja/Makërmal, i 24) Bahri (Ragip) Sokoli (25.08.1981) iz Štutice/Shtuticë.

[7] Baza podataka FHP: Pouzdano su identifikovani sledećih 99 ubijenih Albanaca, među kojima i 24 maloletnika: 1) Bekim (Murat) Bajraktari (01.09.1970), 2) Arben (Murat) Bajraktari (23.01.1975), 3) Shpend (Ali) Bajraktari (01.05.1971), 4) Xhevdet (Agush) Qorri (10.11.1975), 5) Shpend (Agush) Qorri (24.09.1978), sva petorica iz Glogovca/Gllogoc, 6) Shyqri (Xhafer) Veliu (05.03.1986), 7) Hamit (Isuf) Xhani (17.05.1939), 8.) Arton (Hamit) Xhani (1980), 9) Tefik (Hamit) Xhani (1966), 10) Qazim (Isuf) Xani (1945), 11) Veton (Qazim) Xani (1980), sva šestorica iz sela Poljance/Polac; 12) Nebih (Ali) Salihu (06.06.1982), 13) Ferat (Tahir) Osmani (1928), 14) Driton (Rrustem) Halili (13.04.1977), 15) Ahmet (Sinan) Musliu (05.02.1981), 16) Mustafë (Zeqir) Kahrimani (28.04.1984), 17) Tahir (Liman) Tahiri (03.01.1936), sva šestorica iz sela Baks, 18) Sokol (Adem) Krasniqi (13.10.1955), 19) Kushtrim (Sokol) Krasniqi (28.04.1984), 20) Halit (Brahim) Maloku (15.04.1946), 21) Nazmi (Tafil) Maloku (19.09.1953), 22) Sabit (Brahim) Maloku (05.06.1950), 23) Deli (Hajdin) Nika (1937), 24) Ahmet Llugani (1964), 25) Hajzer (Isuf) Karaqica (27.07.1965), sva osmorica iz sela Gladno Selo/Gllansellё, 26) Hysni (Alush) Morina (02.11.1976), 27) Izet (Rifat) Elshani (17.01.1974), obojica iz sela Globare/Gllobar, 28) Shpend (Bajram) Cakiqi (05.10.1980), 29) Mehmet (Murat) Dvorani (25.03.1955), 30) Hysni (Idriz) Dvorani (10.08.1971), 31) Haki (Idriz) Dvorani (11.04.1980), 32) Veli (Idriz) Dvorani (05.01.1976), 33) Avni (Idriz) Dvorani (03.10.1974), 34) Hazir (Lah) Dvorani (01.07.1983), 35) Nuhi (Lah) Dvorani (15.07.1975), sva sedmorica iz sela Trstenik/Tёrstenik, 36) Faton (Bajram) Shabani (06.06.1980), 37) Bexhet (Deli) Shabani (17.06.1972), 38) Naser (Deli) Shabani (01.10.1960), 39) Xhafer (Ali) Sinani (24.04.1951), sva četvorica iz sela Doševac/Dashec, 40) Ramadan (Mehmet) Rexhepi (01.01.1935), 41) Shaban (Mehmet) Rexhepi (1939), 42) Bajram (Hysen) Aliu (19.03.1953), 43) Ilmi (Rrustem) Aliu (28.05.1947), 44) Burim (Ali) Aliu (1982), 45) Ruzdi (Ilmi) Aliu (1978), 46) Ali (Rrustem) Aliu (12.01.1950), 47) Avni (Alush) Smajli (25.08.1975), 48) Lulzim (Avdyl) Ferati (05.01.1978), sva devetorica iz sela Ćirez/Qirez, 49) Ismet (Haxhi) Prokshi (01.05.1964), 50) Gani (Smajl) Krelani (10.12.1965), 51) Ibush (Selman) Gashi (23.01.1982), 52) Rafet (Bajram) Rrukiqi (13.12.1983), 53) Betim (Beqir) Prokshi (05.09.1985), 54) Shpejtim (Rizah) Prokshi (15.10.1984), 55) Nexhmedin (Rrahim) Prokshi (20.11.1974), 56) Bekim (Tahir) Prokshi (17.05.1976), 57) Rizah (Ramiz) Prokshi (27.02.1955), 58) Xhafer (Avdyl) Gashi (21.07.1954), 59) Adem (Avdyl) Gashi (02.12.1946), sva jedanaestorica iz sela Vrbovac/Vrboc, 60) Izet (Xhelil) Kastrati (22.06.1958), 61) Selman (Feriz) Istogu (17.02.1934), 62) Musa (Selman) Istogu (23.08.1955), 63) Zymer (Hashim) Veliqi (07.07.1955), 64) Agron (Qerim) Veliqi (18.10.1976), sva petorica iz sela Poluža/Poluzhë, 65) Bahtir (Ramadan) Dervishi (15.01.1938), 66) Ekrem (Ramadan) Morina (15.10.1983), 67) Bajram (Latif) Morina (27.06.1958), sva trojica iz iz sela Staro Čikatovo/Çikatovë e Vjetёr, 68) Gani (Xheladin) Hajra (25.12.1946), 69) Qamil (Halil) Baliu (31.05.1969), 70) Hamit (Ilaz) Ademi (02.07.1980), 71) Ejup (Zymer) Ademi (10.07.1943), 72) Jetullah (Ilaz) Ademi (10.06.1984), 73) Xhevat (Selim) Ademi (09.11.1979), 74) Muharrem (Ali) Bilalli (15.03.1938), 75) Hetem (Ali) Bilalli (14.07.1948), 76) Bilall (Ali) Bilalli (07.10.1948), 77) Izet (Muharrem) Bilalli (28.12.1970), 78) Milaim (Hetem) Bilalli (01.12.1979), 79) Ramadan (Feriz) Ramadani (19.05.1943), 80) Feriz (Ramadan) Ramadani (11.04.1983), 81) Safet (Dalip) Sokoli (21.10.1983), 82) Bahri (Ragip) Sokoli (25.08.1981), 83) Fejzë (Zeqir) Zeqiri (10.09.1983), 84) Sherif (Fejze) Zeqiri (20.01.1962), 85) Ilir (Rizah) Beqiri (22.09.1982), svih osamnaest iz sela Štutica/Shtuticё, 86) Ilaz (Hisen) Avdyli (18.05.1943), 87) Islam (Hasan) Hasani (24.12.1952), 88) Shahin (Islam) Hasani (15.02.1976), 89) Tahir (Adem) Azemi (20.02.1940), 90) Rrahman (Shaban) Nura (02.05.1958), 91) Xhemë (Ferat) Sejdiu (17.05.1965), 92) Ilir (Shaqir) Sejdiu (12.07.1981), sva sedmorica iz sela Likošane/Likoshan, 93) Faton (Miftar) Kiqina (29.09.1979), iz sela Banjica/Bajicё, 94) Sami (Sefedin) Shishani (16.04.1982), 95) Arton (Brahim) Shishani (16.06.1980), iz sela Novi Poklek/Poklek e Ri, 96) Afrim (Xhafer) Haziri (22.09.1978), iz sela Krasmirovac, 97) Hashim (Shaqir) Uka (02.09.1937), iz sela Gradica/Gradicë, 98) Jahir (Bajram) Sheqiri (26.06.1947), iz sela Plužina/Plluzhinë, 98) Muharrem (Sylejman) Rexhepi (04.10.1934), 99) Ymer (Hasan) Ahmeti (17.05.1948), obojica iz Prelovca/Prelloc.

[8] Baza podataka FHP: 6 kosovskih Albanaca koji su zadnji put viđeni živi 1. 05. 1999. godine, kod Šavarina/Te Shavarinat: 1) Nuredin (Avdullah) Dvorani (28.09.1982), 2) Ymer (Fazli) Dvorani (02.06.1957), obojica iz sela Trstenik/Tёrstenik, 3) Florin (Selman) Istogu (04.06.1963), iz sela Poluža/Poluzhë, 4) Beqir (Ahmet) Sejdiu (01.02.1945), iz sela Likošane/Likoshan, 5) Selman (Jonuz) Sejdiu (01.02.1937), iz sela Prelovac/Prelloc, 6) Rrahman (Haxhi) Topilla (25.10.1966), iz Gladnog Sela/Gllanasellë.

[9] Baza podataka FHP: 1) Zenel (Islam) Bajrami (01.01.1943), iz sela Baks, 2) Halil (Nasuf) Smajli (01.02.1965), 3) Ismet (Sadik) Rama (11.07.1974) i 4) Isuf (Imer) Ferati (24.07.1956), sva trojica iz sela Ćirez/Qirez, 5) Baki (Shefqet) Hoxha (20.10.1970), 6) Ibrahim (Ismail) Hoxha (14.02.1928) i 7) Sherif (Fejzullah) Jetullahu (13.06.1953), sva trojica iz sela Domanek, 8.) Adem (Sefer) Bunjaku (11.04.1948), 9) Avdyl (Daut) Nika (01.01.1931), 10) Bedri (Murat) Bunjaku (27.02.1953), 11) Hasan (Brahim) Krasniqi (06.10.1934), 12) Hisen (Sadik) Krasniqi (21.05.1964), 13) Kadri (Idriz) Nika (15.01.1966), 14) Mehdi (Salih) Krasniqi (16.09.1956), 15) Mexhit (Hazir) Nika (02.01.1979), 16) Nexhmedin (Avdullah) Nika (27.03.1974), 17) Shefqet (Hazir) Nika (22.12.1962), 18) Sylejman (Islam) Krasniqi (03.12.1963) i 19) Zeqir (Hetem) Topilla (19.12.1977), sva dvanaestorica iz Gladnog Sela/Gllanasellë, 20) Rexhep (Ymer) Elshani (17.03.1941), iz Globara/Gllobar, 21) Bekim (Hamze) Elezi (18.05.1972) i 22) Ismet (Hamze) Elezi (12.09.1964), obojica iz Glogovca/Gllogoc, 23) Shefqet (Rrahim) Hysenaj (28.11.1967), iz Gornjeg Obrinja/Obri e Epërme, 24) Hamdi (Miftar) Ademi (14.12.1940) i 25) Zeqir (Ali) Shabani (01.01.1930), obojica iz sela Kožica/Kozhicë, 26) Xhevdet (Imer) Shala (27.11.1983) iz Krajkova/Krajkovë, 27) Ramadan (Ali) Aliqkaj (26.10.1933) iz sela Lauša/Llaushë, 28) Ilaz (Smail) Smajli (01.12.1950) iz sela Likošane/Likoshan, 29) Bajram (Mehmet) Aliu (01.01.1968) iz sela Likovac/Likoc, 30) Sefer (Istref) Gjinovci (01.01.1951) i 31) Selman (Istref) Gjinovci (01.01.1939), obojica iz sela Makrmalj/Makërmal, 32) Jahir (Bajram) Osmani (01.01.1948) iz sela Plužina/Plluzhinë, 33) Muhamet (Rrahman) Haxhiu (15.12.1964) iz sela Poklek, 34) Ibush (Shefqet) Istogu (19.05.1930) i 35) Zene (Shefqet) Istogu (13.01.1937), obojica iz sela Poluža/Polluzhë, 36) Dibran (Ahmet) Kabashi (01.05.1981), 37) Ekrem (Latif) Kerolli (25.03.1981), obojica iz sela Poljance/Polac, 38) Naser (Liman) Sejdiu (10.04.1972) iz sela Prelovac/Prelloc, 39) Bastri (Sadri) Deliu (30.05.1981) iz sela Rezala/Rezallë, 40) Agim (Sadri) Dervishi (01.01.1960) i 41) Besim (Fazli) Muzhaku (01.01.1976), obojica iz Starog Čikatova/Çikatovë e Vjëtër, 42) Lulzim (Ahmet) Tahiri (18.06.1967) iz sela Trdevac/Tërdec, 43) Ferat (Xhafer) Dvorani (02.06.1968), 44) Imer (Fazli) Dvorani (02.06.1957) i 45) Lumni (Idriz) Dvorani (08.04.1978), sva trojica iz sela Trstenik/Tërtstenik, 46) Adem (Shaban) Krelani (07.11.1974), 47) Ahmet (Jashar) Dobra (12.02.1937), 48) Ahmet (Ilmi) Istogu (19.04.1964), 49) Azem (Ramadan) Kastrati (27.12.1932), 50) Behlul (Avdi) Prokshi (02.05.1945), 51) Beqir (Hysen) Kastrati (05.05.1952), 52) Burim (Murat) Gllareva (01.01.1981), 53) Demir (Rexhep) Prokshi (13.06.1971), 54) Fahri (Benxhet) Gllareva (07.02.1974), 55) Florim (Bali) Gllareva (04.02.1967), 56) Haki (Behlul) Prokshi (14.08.1974), 57) Halil (Hisen) Gllareva (02.03.1969), 58) Halim (Qamil) Gashi (01.01.1930), 59) Ibrahim (Mehmet) Kastrati (01.02.1969), 60) Ibush (Rexhep) Gllareva (01.01.1940), 61) Ibush (Habib) Shala (03.07.1967), 62) Idriz (Adem) Gllareva (01.01.1930), 63) Islam () Kastrati (), 64) Jahir (Hajrush) Gllareva (01.01.1955), 65) Luan (Selim) Kastrati (18.09.1970), 66) Mehdi (Kadri) Gllareva (15.03.1965), 67) Milaim (Ilmi) Istogu (02.01.1973), 68) Muhamet (Osman) Shala (30.03.1955), 69) Muhamet (Brahim) Tafaleci (09.08.1969), 70) Murat (Idriz) Gllareva (01.01.1958), 71) Mustafe (Xheladin) Shala (01.01.1931), 72) Nexhmedin (Salih) Gllareva (02.06.1967), 73) Osman (Adem) Gllareva (01.02.1938), 74) Osman (Hasan) Kastrati (15.06.1944), 75) Ramadan (Rizah) Gllareva (01.01.1950), 76) Ramadan (Behram) Rrukiqi (01.01.1934), 77) Ramadan (Xhafer) Shala (30.04.1979), 78) Rehxep (Sefer) Tafaleci (25.05.1981), 79) Remzi (Rame) Gllareva (04.09.1956), 80) Rexhep (Muhamet) Kastrati (07.08.1980), 81) Safet (Idriz) Gllareva (01.01.1965), 82) Selman (Beqir) Gashi (21.02.1940), 83) Shaip (Smajl) Gllareva (31.12.1963), 84) Sinan (Halim) Gashi (08.04.1955), 85) Smail (Beqir) Gashi (27.12.1947), 86) Smajl (Rame) Gllareva (01.01.1936), 87) Sylejman (Fevzi) Gllareva (26.04.1980), 88) Tahir (Mursel) Prokshi (18.12.1946), 89) Valon (Imer) Rrukiqi (01.01.1974), 90) Vehbi (Kadri) Gllareva (02.03.1969), 91) Ymer (Jetullah) Zhushi (24.09.1964) i 92) Zeqir (Shaqir) Gashi (07.02.1951), svih 47 žrtava iz sela Vrbovac/Vrboc.

[10] Baza podataka FHP: dve izjave B.S, FHP-14920 i FHP-20291: „Osam Albanaca su ubijeni po naređnju vojnika Milije: 1) Halit (Qerim) Haliti (01.05.1946) i 2) Mehmet (Sherif) Mehmeti (25.02.1946), obojica iz Štrubulova/Shterubullovë; 3) Feti (Daut) Sofi (19.10.1959) iz Glogovca/Gllogoc; 4) Fidaim (Kamer) Zena (06.03.1969) iz sela Štutica/Shtuticë; 5) Bexhet (Deli) Shabani (17.06.1972) iz sela Doševac/Dashec; 6) Rrahim (Habib) Ferizi (28.09.1981) i 7) Nazif (Habib) Ferizi (08.09.1984), obojica iz Ćireza/Qirez i 8.) Driton (Hajriz) Bajrami (1.10.1983), iz sela Baks.“

Share