Presuda za Zvornik

Sudsko veće Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izreklo je  22.11.2010. presudu  kojom je optužene Branka Grujića  i Branka Popovića, proglasilo krivima za uzimanje talaca i nečovečno postupanje prema njima u dva navrata :27. maja 1992. godine- 174 Muslimana iz sela Divič  i 1. juna 1992. godine, oko 700 Muslimana iz sela Đulići, Klise i drugih sela u opštini Zvornik, i za prinudno raseljavanje 1.649 Muslimana iz sela Kozluk. Grujić je osuđen na šest, a Popović na 15 godina zatvora.

Presuda za Zvornik – govore porodice ubijenih.

Share