Treći Regionalni forum – Svedočenje Obrena Vitora

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Obrena Vitora, bivšeg logoraša, Torčić, Viktor Bubanj, Silos

Share