Regionalne konsultacije sa organizacijama za ljudska prava

Organizacije za ljudska prava iz post-jugoslovenskih zemalja podržavaju inicijativu za osnivanje regionalnog, nezavisnog i zvaničnog tela koje bi se bavilo utvrđivanjem i kazivanjem činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Prioritet organizacija za ljudska prava je formiranje koalicije koja će javno zagovarati stvaranje tog tela.

Regionalno telo za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima mora biti fokusirano na žrtve, zbog čega je važno stvaranje javne platforme za saslušanje žrtava.

Organizacije za ljudska prava podržavaju sprovođenje poimeničnog popisa žrtava u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu, koji je već obavljen u BiH.

Stvaranje portala na kojem bi se čuvali materijali koji se odnose na suočavanje se prošlošću prioritet je u daljoj saradnji organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Učesnici smatraju da je potrebno što pre započeti razgovor o karakteru regionalnog tela za utvrđivanje i kazivanje istine, i pre svega definisati njegove ciljeve, mandat, strukturu i metod rada.

Pogledaj na YouTube

Share