Homo Homini nagrada dodeljena Nataši Kandić i Fondu za humanitarno pravo

Ljudi u nevolji (People in Need Foundation – PINF) je neprofitna, nevladina organizacija, čiji je cilj da «inspiriše veliki duh češkog društva kroz pružanje pomoći ugroženima, kao i da promoviše demokratsko pravo na slobodu za sve.». Ova organizacija je dodelila Homo Homini nagradu Nataši Kandić, izvršnom direktoru Fonda za Humanitarno Pravo 14. aprila 2004. godine na otvaranju festivala dokumentarnih filmova o ljudskim pravima. PINF je prvi put dodelio svoju Homo Homini nagradu 1995. godine. Od tada ova organizacija svake godine dodeljuje ovu nagradu ličnostima koje su pružile značajan doprinos zaštiti ljudskih prava i promovisali demokratiju na nenasilan način i pokazali izrazitu hrabrost braneći te vrednosti.

Odbor direktora «Ljudi u nevolji» je odlučio da dodeli nagradu Homo Homini gospodji Kandić i njenoj organizaciji, Fondu za Humanitarno Pravo, zbog njene neprestane borbe za ljudska prava, kao i za njenu ličnu hrabrost u rasvteljavanju zločina protiv čovečnosti koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji. Kako sami kažu «Ovom odlukom People in Need nagradjuje stalnu borbu protiv nacionalizma, kao i odlučnost da se dosledno sprovedu istrage ratnih zločina i da počinioci budu stavljeni pred lice pravde.»

PINF na Češkoj televiziji prikazuje pomoć koju pruža na nacionalnom nivou, koju dopunjava i podržava odlučnim promocijom ljudskih prava i demokratskih sloboda, održavajući blisko partnerstvo sa kulturnim i civilnim organizacijama. Kao deo čitavog poduhvata, godine 1999 PINF je pokrenuo filmski festival posvećen medjunarodnim ljudskim pravima, koji je prvi u centralnoj Evropi na ovu temu.

Na otvraranju ovog festivala, nagradu je dodelio Nataši Kandiće bivši češki predsednik Vaclav Havel, koji je ujedno i glavni sponzor festivala. Prilikom prijema nagrade, Nataša Kandic je podsetila na glavnu poruku filma «Otmica», u proizvodnji beogradske televizije B92, kojim je otvoren festival da se obični ljudi boje da govore o zločinima kojima su bili svedoci, i da «istina o zločinima je najvažnija, zato svako ko saoseća drugim ljudima mora da govori istinu».

 

Share