E-Novine: Konsultacijama do istine

Izvor: E-Novine

Regionalnim naučnim konsultacijama o inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u postjugoslavenskim zemljama (REKOM), u Zagrebu će se u subotu, 10. januara, nastaviti aktivnost koju su pokrenule partnerske oprganizacije Documenta (Zagreb), Fond za humanitarno pravo (Beograd) i Istraživačko-dokumentacioni centar (Sarajevo).

U konsultacijama će više od 30 učesnika i učesnica razgovarati o, kako je najavljeno, „intenzivnijem uključivanju u podsticanje utvrđivanja i ustanovljavanja mehanizama za kazivanje istine na regionalnom nivou”.

Partnerske organizacije Documenta, Fond za humanitarno pravo i Istraživačko-dokumentacioni centar započele su u maju 2006. konsultacije o inicijativama za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u postjugoslovenskim zemljama na prvom Regionalnom forumu u Sarajevu.

Nakon ovog foruma usledili su forumi u Zagrebu, Beogradu i Prištini, kao i regionalne konsultacije sa umjetnicima, mladima, novinarima, organizacijama za ljudska prava i udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima. Koalicija za podršku inicijativi za osnivanje REKOM-a je formalizovana na Forumu u Prištini i pristupilo joj je više od sto organizacija civilnog društva.

Share