Da se čuje glas žrtava

Izvor: Dnevnik, 25.02.2007; Strana: 3

SKUP POSVEćEN ZLOČINIMA U LOGORU ČELEBIĆ

Istina o zločinima koji su se dogodili u ratovima tokom protekle decenije ne može biti utvrđena ako se ne čuje glas žrtava, ocenili su učesnici skupa posvećenog suđenju odgovornima za ubistva i silovanja u logoru Čelebić. Šef misije Saveta Evrope u Beogradu Denis Huber rekao je na konferenciji “Čelebići 1992: Van svake sumnje” da su svedočenja žrtava i suočavanje sa prošlošću važni, da bi se u budućnosti ostvarili harmonični odnosi među narodima. On je naveo da će Komitetu ministara Saveta Evrope (SE) u aprilu biti podnet izveštaj o saradnji zemalja regiona sa Haškžm tribunalom, u kome se ocenjuje da do sada, i pored određenog napretka, Srbija nije u dovoljnoj meri ispunila obaveze prema tom sudu. U izveštaju se ocenjuje da Srbija nije dovoljno učinila na ispunjenju osnovnih obaveza prema SE, koje uključuju punu saradnju sa sudom u Hagu i jasnu i nedvosmislenu spremnost državnih organa za to, kao i za podizanje svesti o značaju suočavanja sa prošlošću, naveo je Huber. Šef Misije OEBS u Beogradu Hans Ola Urstad rekao je da suočavanje sa istinom može biti teško, ali da je neophodno, da bi zajednički život naroda koji su u prošlosti ratovali, bio moguć u budućnosti. “Nisu svi počinioci zločina izvedeni pred Haškž tribunal i pravosuđe i policija trebalo bi da nađu sve odgovorne i da rade na širenju istine o svim žrtvama”, naglasio je Urstad. Direktor Fonda za Humanitarno pravo (FHP) Nataša Kandić rekla je da postoje “ozbiljni zaključci” da suđenja za ratne zločine ne mogu biti dovoljna da bi se utvrdila puna istina o tim događajima i stvorila klima koja otvara put ka pomirenju. Skup o zločinima nad srpskim civilima u logoru Čelebići prvi je u seriji sličnih koji će biti organizovani, najavila je Kandić i ukazala da bi bilo dobro ako bi vlade u regionu osnovale zajedničku komisiju za žrtve proteklih ratova. Predstavnik Sekretarijata Haškog tribunala Aleksandra Milenov rekla je da je predmet o zločinima u Čelebićima došao do suđenja zahvaljujući hrabrosti i saradnji žrtava sa tužilaštvom tog suda. “Javnost ne zna činjenice o tome šta se desilo u logoru i da je Haški tribunal van svake sumnje utvrdio da je na stotine žrtava pretrpelo sadističku torturu u tom logoru”, rekla je Milenov i dodala da se pažnja javnosti u Srbiji pogrešno usredsređuje na optužene za zločine, umesto na žrtve. Potpredsednik G17 Plus Ivana Dulić Marković podsetila je na skrnavljenje spomenika Ivanu Stamboliću, poruke mržnje u Zrenjaninu i kako je dodala, vrhunac tih incidenata ubistvo predsednika Helsinškog odbora u Republici Srpskoj, ocenivši da je očigledno “kulminirala nervoza ne samo zločinaca, već i njihovih simpatizera”. Na suđenju pred Haškim tribunalom, za ubistva, mučenja, seksualna zlostavljanja. premlaćivanja, okrutno i nečovečno ponašanje, zamenik komandanta logora Čelebići Hazim Delić osuđen je na 18 godina zatvora.
Stražar u ovom logoru Esad Landžo osuđen je na 15 godina, komandant logora Zdravko Mucić na devet godina zatvora, dok je komandant Prve taktičke grupe armije BiH koja je bila nadležna za logor Zejnil Delalić, oslobođen optužbi.
Antrfile:
Incident u Sava centru

Početak jučerašnje konferencije “Čelebići 1992: van svake sumnje”, u beogradskom Sava centru, obeležio je incident kada je jedan od prisutnih ustao i, glasno protestujući protiv Ivane Dulić Marković i Nataše Kandić, izašao iz sale.
Muškarac, koji je, na skupu u organizaciji Fonda za humanitarno pravo, sedeo među preživelima i porodicama žrtava logora Čelebići, ustao je i glasno pitao “kako mogu da govore predstavnici ustaša, a ne žrtve”. Pri tome je pokazao na stranu govorničkog stola za kojim su sedele Nataša Kandić i Ivana Dulić Marković, da bi potom, uz psovke, napustio skup.

Autor: NN

Share