B92: Suva Reka: Strah od svedočenja

Izvor: B92

Beograd — Jedna od tri osobe koje su preživele zločin u Suvoj Reci, 1999. godine, Vjolca Beriša obavestila je sudsko veće da ne želi da svedoči u postupku koji se vodi u Beogradu.

Punomoćnica oštećenih Nataša Kandić predočila je sudskom veću da je Vjolca Beriša u veoma lošoj zdravstvenoj situaciji i lošem psihičkom stanju, kao i da njeni roditelji smatraju da se dolaskom u Beograd njoj može nešto dogoditi.

Predsedavajuća veću Vinka Beraha-Nikićević predložila je da se pročitaju njeni iskazi dati u istrazi, čemu se odbrana usprotivila, tražeći da se ona sasluša putem video linka.

U zločinu u Suvoj Reci, koji se dogodio 26. marta 1999. godine, ubijeno je 46 članova porodice Beriša među kojima su bili jedna beba, trudnica i jedna stogodišnja starica.

Osim Vjolce, zločin za koji su optuženi srpski policajci preživeo je njen sin Gramos i Šireta Beriša, koja je svedočila na suđenju pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu.

Vinka Beraha-Nikićević je na današnjem pretresu tražila objašnjenje od optuženog Miroslava Petkovića, čiji je takođe optuženi brat Zoran nedavno imao infarkt, o pretnjama koje je uputio članovima veća.

U pismu koje je ona pročitala, Miroslav Petković je naveo da su na njegovoj listi za odstrel Srba mogli da se nađu i pojedini članovi veća, ali da je “bogu hvala, brat bolje”.

Optuženi je objasnio da je u tom trenutku bio u psihičkom rastrojstvu.

Suđenje se nastavlja 30. juna.

Share