Presuda u slučaju Arifi Ganija iz Preševa

Opštinski sud u Preševu naložio je državnoj zajednici Srbije i Crne Gore, Ministarstvu odbrane i Republici Srbiji da Arifi Ganiju iz sela Bujić (opština Preševo) isplate 604.800 dinara na ime nadoknade štete za spaljenu kuću tokom NATO intervencije 1999. godine. Oštećenog su u ovom slučaju zastupali advokati koje je angažovao Fond za humanitarno pravo.

Prema navodima tužbe, pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ), Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije i paramilitarnih grupa došli su pred kuću Arifi Ganija 18. aprila 1999. godine. Kuća koja se nalazi u selu Bujić, prvo je opljačkana, a nakon toga i zapaljena. Tom prilikom su pripadnici paramilitarnih formacija ubili njegovog brata Nedžat Arifija iz istog sela.

Komisija za utvrđivanje i nadoknadu štete pri Koordinacionom telu za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa konstatovala je da je šteta na kući i pomoćnom objektu 435.000 dinara. Ovu procenu Sud je odbio pošto Komisija u svom sastavu nije imala stručna lica. U toku postupka, sudski veštak je procenio ukupnu materijalnu štetu na kući i pomoćnom objektu na 604.800 dinara.

Sud nije utvrdio da li su kuću zapalili pripadnici VJ, MUP Srbije ili paramilitarnih grupa, ali je utvrdio postojanje obaveze Republike Srbije i Srbije i Crne Gore da štetu nadoknade. Sud je odluku doneo na osnovu iskaza više svedoka, koji su potvrdili da je tog dana kuća zapaljena od strane naoružanih lica obučenih u vojne uniforme, čiju pripadnost tačno ne mogu da odrede. “Sud je iskaze ovih svedoka prihvatio jer su isti u saglasnosti sa nekim činjenicama koje su opšte poznate, a koje se ne moraju dokazivati, jer je nesporno da u to vreme, u vreme proglašenog ratnog stanja u selu Karađaka kome pripada i selo Bujić, su bili stacionirani pripadnici Vojske Jugoslavije”, navodi se u presudi Opštinskog suda u Preševu.

Prema istraživanju Fonda za humanitarno pravo, čiji su rezultati objavljeni u izveštaju “Albanci u Srbiji”, većina meštana je otišla iz sela Bujić, kada je počela NATO intervencija 1999. godine. Nedžat Arifi je ostao u selu, kada je 18. aprila 2003. godine tamo došla grupa od oko 40 naoružanih lica, od kojih su neki bili u civilnoj odeći. Od tog dana njemu se gubi svaki trag. Prema svedočenju Ruždi Arifija, brata ubijenog, nekoliko meštana je pokušalo da 9 dana kasnije uđe u selo ali im jedinica VJ to nije dozvolila. Kada su se meštani 2. jula 1999. godine konačno vratili u selo, na jednoj njivi su pronašli grob. U blizini groba pronašli su ljudske kosti koje su razneli psi lutalice. Zajedno sa kostima pronađene su pantalone, cipele, sat i jakna koji su pripadali Nedžatu Arifiju. Na jakni su se videle rupe od vatrenog oružja.

Share