Prvi put u sudskoj praksi – televizijska emisija kao dokaz protiv optuženih

U Okruznom sudu u Beogradu, 18. maja je nastavljeno sudjenje petorici albanskih studenata beogradskog univerziteta, optuzenih za terorizam i udruzivanje radi neprijateljske delatnosti. Na predlog tuzioca, sud je prihvatio da se kao dokaz prikaze emisija Radio-televizije Srbije “Aktuelnosti”, emitovana u maju 1999. godine, u kojoj Petrit i Driton Berisa i Driton Meca, u vreme dok su se nalazili u policijskom pritvoru, priznaju da su organizovali i pripremali teroristicke akcije u Beogradu.

Time je sudsko Vece, kojim predsedava sudija Okruznog suda u Beogradu, Vladan Slijepcevic, postupilo protivno Zakonu o krivicnom postupku koji u clanu 83 propisuje da svi zapisnici i obavestenja prikupljeni u predkrivicnom postupku moraju biti izdvojeni iz spisa predmeta pre podizanja optuznice. Javnim prikazivanjem okrivljenih kao “terorista” drasticno je povredjeno pravo okrivljenog na pretpostavku nevinosti dok sud ne dokaze krivicu, koje jamci Ustav SR Jugoslavije, domaci zakoni i medjunarodni standardi pravicnog i postenog sudjenja.

Branioci optuzenih protivili su se prikazivanju pomenute emisije RTS Srbije, ukazujuci da su okrivljeni studenti samoptuzujuce izjave dali nakon visednevnog mucenja u cilju priznanja krivicnog dela, i pretnje, uoci izvodjenja pred kamere, da ce biti streljani ukoliko ne potvrde da su pripremali teroristicke akcije u Beogradu. Branioci su takodje predocili sudu da je odredbom clana 65 ZKP-a, ovakvo postupanje organa Drzavne bezbednosti inkriminisano kao krivicno delo iznudjivanja priznanja. Medjutim, protivno ZKP-u, sud je prikazao emisiju RTS-a. Nakon gledanja emisije, optuzeni studenti su ponovili ranije date iskaze o tome da ih je policija primoravala da priznaju, batinama, pretnjama, simuliranjem streljanja, pozivanjem gradjana na ulici da tuku “teroriste”, iznurivanjem gladju i ispitivanjem bez odmora.

Sud je usvojio predlog branilaca da se na sledecu sesiju, 2. juna, pozove kao svedok urednik informativnog progtama RTS-a, Simo Gajin, da bi objasnio kako je proizvedena emisija, obzirom da na spici nisu navedena imena snimatelja i novinara koji su navodno vodili razgovor sa okrivljenima. Branioci opravdano sumnjaju da su radnici MUP-a Srbije snimilil “intervju” sa okrivljenima, i snimak dali Radio-televiziji Srbije radi javnog prikazivanja.

Petorica albanskih studenata beogradskog univerziteta, Petrit i Driton Berisa, Driton Medja, Skodran Derguti i Isam Abdulahu uhapseni su polovinom maja u Beogradu, u vreme trajanja ratnog stanja. Njihovi branioci su Ivan Jankovic, Djorde Djurisic i Rajko Danilovic, po pozivu Fonda za humanitarno pravo, i Radomir Pesic, Husnija Bitic i Bojan Resavac koje su angazovali porodice okrivljenih studenata.

Share