S A O P Š T E NJ E – SANDŽAČKI ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA I SANDŽAČKI INTELEKTUALNI KRUG

SANDŽAČKI ODBOR ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA
SANDŽAČKI INTELEKTUALNI KRUG

Povodom napada u pojedinim medijima na Natašu Kandić, poznatu borkinju za ljudska prava, Sandžački intelektualni krug i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda izdaju sledeće:
S A O P Š T E NJ E

Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, svojim požrtvovanim i predanim radom na zaštiti i unapredjenju ljudskih prava i sloboda, značajno je doprinela utvrdjivanju istine o zločinima počinjenim na prostoru bivše Jugoslavije. Njen doprinos individualizaciji zločina i skidanju kolektivne odgovornosti sa srpskog naroda je nemerljiv.

Na raznim forumima, konferencijama i savetovanjima, koje je kao direktorica Fonda za humanitarno pravo organizovala, ali i na druge načine, Nataša Kandić je okupljala sve žrtve nasilja, bez obzira na njihovu nacionalnost, pružajuci im mogućnost da javno saopšte sve ono šta su pretrpeli i imenuju nosioce nasilja. I umesto da joj se oda priznanje za težak, mučan i nazahvalan posao, Nataša Kandić se ovih dana besomučno napada, proglašava izdajnikom, prodanom dušom i drugim pogrdnim imenima, te joj se preti i podnošenjem krivičnih prijava.

Napadi na Natašu Kandić, napadi na pojedine političare i građane nesrpske nacionalnosti, praćeni unistavanjem njihove imovine, čemu svedočimo poslednjih dana, podsećaju na najmračnije dane Miloševićeve vladavine. Uvažavajući nezadovoljstvo građana Srbije na proglašenje nezavisnosti Kosova, osećamo se pozvanim da srbijanskoj javnosti skrenemo pažnju na činjenicu da se iza forsirane patriotske retorike odvija otvoren napad na demokratiju, ljudska prava i slobode gradjana. Odani vrednostima na kojima počiva ujedinjena Evropa, pozivamo javnost Srbije da ustane u odbranu slobode, demokratije i ljudskih prava svih gradjana Srbije, bez obzira na njihovu nacionalnost, veru, jezik ili bilo koje drugo posebno odredjenje.

Novi Pazar Sandžački odbor za ljudska prava

21.02.2008. Sandžački intelektualni krug

Share