Godišnjica masakra na Markalama

Pre 17 godina, 5 februara, prilikom granatiranja Sarajeva na tržnici Markale ubijeno je 67 i ranjeno 142 civila.

Na osnovu izvještaja komisija i analiza vještaka utvrđeno je da je minobacački projektil kalibra 120 mm ispaljen s položaja Vojske Republike Srpske na području sela Mrkovići.

Haški sud je komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislava Galića osudio za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja rata. U presudi se, između ostalog, navodi da je Galić odgovoran i za granatiranje tržnice Markale 5. februara 1994. godine. Galić u Nemačkoj izdržava kaznu doživotnog zatvora.

Na pijaci Markale 5. februara 1994. godine poginuli su:

Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, Ibro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Sabit Rizvo, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Ceo tekst pročitajte na : E-novinama ili portalu Radio Sarajeva

Share