Predstavka Komitetu UN za ukidanje rasne diskriminacije zbog zabrane pristupa u diskoteku Romima

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Evropski centar za prava Roma (ERRC) podneli su protiv Srbije i Crne Gore 2. aprila 2003. godine predstavku Komitetu Ujedinjenih nacija za ukidanje rasne diskriminacije. Predstavka je podneta u ime Dragana Durmića, kome nije dozvoljen pristup u diskoteku “Trezor” u Beogradu samo zato što je Rom.

Povodom incidenta koji se desio pre tri godine, vlasti u Srbiji nisu sprovele odgovarajuću istragu niti su reagovale na krivičnu prijavu i predstavku Saveznom ustavnom sudu koju je podneo FHP. Član 60 Krivičnog zakona Srbije zabranjuje uskraćivanje ili ograničavanje građanskih prava na rasnoj ili etničkoj osnovi uz kaznene zatvorske mere u rasponu od tri meseca do pet godina.

Fond za humanitarno pravo reagovao je u februaru 2000. godine na brojne pritužbe Roma na zabrane pristupa javnim mestima (klubovima, diskotekama, restoranima, kafićima i bazenima). Zajedno sa Demokratskim udruženjem Roma sproveo je testiranje na nekoliko lokacija. Jedno od mesta bila je i diskoteka “Trezor” u centru Beograda. FHP je uputio jedan romski, jedan ne-romski par i jednog ne-romskog mladića u diskoteku. Svi su bili pristojno odeveni i uljudno su se ponašali, a jedina razlika među njima bila je u boji kože. Dragan Durmić zajedno sa devojkom romske nacionalnosti pokušao je prvi da uđe u klub, ali ih je vratar zaustavio. Vratar im je saopštio da je u toku privatna zabava i da ne mogu da uđu bez pozivnica. Mladić koji nije Rom stajao je dovoljno blizu da čuje sve detalje razgovora. Rekao je vrataru da on nema pozivnicu i pitao da li može da uđe. Njemu je bez ikakvih problema to dopušteno. Drugom, ne-romskom paru, takođe je bez pitanja, dopušteno da uđu. Nije im rečeno da je unutra privatna zabava i nikakve pozivnice im nisu bile potrebne. FHP je podneo krivičnu prijavu, a kasnije i predstavku Saveznom ustavnom sudu kao poslednjoj instanci pre obraćanja Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije.

FHP i ERRC od Komiteta UN za ukidanje rasne diskriminacije očekuju donošenje odluke da su Srbija i Crna Gora prekršile Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (ICERD). U predstavci se traži da državni organi u Srbiji sprovedu istragu povodom ovog incidenta i da se dosudi naknada štete žrtvama diskriminacije. Od vlasti se očekuje da preduzmu efikasne mere za sprečavanje diskriminacije u pristupu javnim mestima.

Share