Presuda u slučaju Marka Kashnjetija zasniva se na neubedljivim dokazima

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, u veću kojim je predsedavala sudija Vinka Beraha Nikićević, osudilo je 19.11.2012. godine Marka Kashnjetija na dve godine zatvora zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da dokazi na kojima je zasnovana osuđujuća presuda sadrže ozbiljne nedostatke i da nisu dovoljni za zaključak o Kashnjetijevoj odgovornosti.

Prema presudi Višeg suda u Beogradu, Kashnjeti je u prepodnevnim satima 14.06.1999. godine u Prizrenu/Prizren, u uniformi i naoružan, pridruživši se NN pripadnicima OVK, zaustavio putničko vozilo u kojem su se nalazili Božidar Đurović i Ljubomir Zdravković, naredio im da izađu iz vozila, pretresao ih, oduzeo im dokumenta, vezao im ruke kanapom te ih, zajedno sa ostalim pripadnicima OVK, pod pretnjom oružjem, udarajući ih kundakom puške po glavi i telu, sproveo do jednog dvorišta gde ih je protivpravno zatvorio i držao više sati. Nakon toga ih je, zajedno sa Miroslavom Jovanovićem, kojeg su NN pripadnici OVK ranije zatvorili u isto dvorište, odvezao u naselje Ortokol i naredio im da odu u Srbiju.

U usmenom obrazloženju presude, predsednica veća je rekla da je sud prihvatio iskaz oštećenog Božidara Đurovića koji je prepoznao optuženog prilikom prepoznavanja i suočenja u istrazi, te na fotografiji koja mu je predočena na glavnom pretresu a koja je objavljena u medijima. Takođe, sud je poklonio veru iskazu svedoka Milana Petrovića, nekadašnjeg načelnika Odeljenja kriminalističke policije SUP-a Prizren, a sada radnika MUP-a Srbije, Odeljenja za otkrivanje ratnih zločina, koji je ukazao da je na fotografiji upravo optuženi Kashnjeti. Odbranu optuženog – da nije izvršio ovo krivično delo i da nikada nije bio pripadnik OVK, iskaze svedoka odbrane koji su navodili da je optuženi bio civil i da se u vreme kritičnog događaja nalazio na drugom mestu, sud nije prihvatio, ocenjujući ih kao neuverljive i usmerene na izbegavanje krivične odgovornosti optuženog.

Fotografija snimljena 14.06.1999. na kojoj se, prema presudi, vidi Mark Kashnjeti i fotografija Marka Kashnjetija snimljena 2004.

Fotografija snimljena 14.06.1999. na kojoj se, prema presudi, vidi Mark Kashnjeti i fotografija Marka Kashnjetija snimljena 2004.

FHP ukazuje da je Veće osuđujuću presudu zasnovalo na jednom dokazu izvedenom u istrazi – prepoznavanju Kashnjetija od strane Đurovića – koji je tokom glavnog pretresa ozbiljno doveden u sumnju iskazom samog Đurovića, i na iskazu policijskog službenika koji nije imao nikakva saznanja o kritičnom događaju.

Naime, oštećeni Đurović, koji je tokom istrage i na glavnom pretresu prepoznao Kashnjetija, tokom glavnog pretresa je rekao da su vojnici koji su ih kritičnog dana uhapsili imali između 25 i 30 godina, dok je prema zvaničnim dokumentima Kashnjeti u to vreme imao 46 godina. Tokom glavnog pretresa, oštećeni Đurović nije znao da opiše kako je Kashnjeti izgledao u vreme kritičnog događaja, niti da objasni kako je prepoznao čoveka kojeg ne ume da opiše. Sa druge strane, ni oštećeni Zdravković, koji je sve vreme bio zajedno sa Đurovićem, ni svedok Jovanović, koji je bio zajedno sa oštećenima nakon njihovog dovođenja u dvorište, nisu teretili Kashnjetija, već su izjavili da ga ne poznaju.

Veće je poklonilo veru iskazu svedoka Milana Petrovića, nekadašnjeg načelnika Odeljenja kriminalističke policije SUP-a Prizren, a sada radnika MUP-a Srbije, Odeljenja za otkrivanje ratnih zločina, čije ispitivanje je tužilaštvo predložilo naknadno, tek nakon konfuznog svedočenja Đurovića. Svedok Petrović nije imao nikakvih saznanja o kritičnom događaju, već je kao policajac izneo svoju ocenu tadašnjeg stanja na Kosovu. Tokom svedočenja, on je rekao da je vojnik na slici upravo Kashnjeti, i da Kashnjetija poznaje od ranije “iz viđenja” te da ga je zapamtio jer Kashnjeti ima specifičan izgled, tj. “izgled koji nije karakterističan za Albanca.” Kashnjetija nikada nije video u uniformi niti naoružanog. FHP ističe da prepoznavanje Kashnjetija od strane svedoka Petrovića ne može imati dokaznu vrednost jer je fotografija, na kojoj je Tužilaštvo za ratne zločine (TRZ) markiralo osobu za koju tvrdi da je Kashnjeti, pre Petrovićevog svedočenja objavljena u medijima.

FHP podseća i da je TRZ nakon hapšenja Marka Kashnjetija najavilo da će u postupku protiv Kashnjetija svedočiti veliki broj oštećenih i svedoka koji će izvršiti prepoznavanje Kashnjetija (izjava Zamenika Tužioca za ratne zločine Bruna Vekarića za Radio Slobodna Evropa, 17.04.2012: “Doći će veliki broj svedoka kao i oštećenih da izvrše prepoznavanje).

Suđenje Marku Kashnjetiju počelo je 13.09.2012. godine i završeno je nakon četiri dana, tokom kojih je sud ispitao osam svedoka, među kojima su dvojica svedoka oštećenih, tri svedoka koje je pozvalo Tužilaštvo i tri svedoka odbrane.

Share