Prva presuda protiv počinioca diskriminacije

Opštinski sud u Šapcu naložio je Sportsko-rekreativnom centru “Krsmanovača” iz tog grada da o svom trošku u dnevnom listu “Politika” objavi javno izvinjenje Merihani Rustenov, Jordanu Vasiću i Zoranu Vasiću, jer su im 8. jula 2000. zaposleni u tom sportskom centru zabranili ulazak na bazen isključivo zato što su Romi i takvim delom diskriminacije povredili njihova prava ličnosti.

Istom presudom, sudija Ljiljana Mijailović-Vuković, naložila je Sportsko-rekreatvinom centru “Krsmanovača” da prestane sa diskriminacijom u pružanju usluga, čime je u potpunosti usvojen tužbeni zahtev Fonda za humanitarno pravo.

Ovom presudom, prvi put se u domaćoj sudskoj praksi nedvosmisleno utvrđuje da rasna diskriminacija predstavlja jasnu povredu prava ličnosti i da je metod testiranja diskriminacije u pristupu javnim mestima validan za utvrđivanje povreda tog prava.

Na osnovu žalbi Roma da im se sistematski i u dužem vremenskom periodu zabranjuje ulazak na bazen “Krsmanovača” u Šapcu, Fond za humanitarno pravo u saradnji sa romskim nevladinim organizacijama, Demokratskim udruženjem Roma i “Oazom”, odlučio je u julu 2000. da metodom testiranja proveri te navode. U testiranju je učestvovalo troje Roma i troje ne-Roma. I Romi i ne-Romi bili su uredno obučeni i pristojno su se ponašali. Jedina razlika među njima bila je u boji kože.

Kada je troje Roma pokušalo da kupi karte, zaposleni im je odgovorio da ne mogu da uđu na bazen zato što su Romi. Grupa od troje ne–Roma, koja nije imala probleme da uđe na bazen, zatražila je objašnjenje za takav postupak prema Romima. Zaposleni im je odgovorio da će obezbeđenje bazena izbaciti Rome i ukoliko ih on pusti. Tadašnji zakupac bazena bio je funkcioner Srpske radikalne stranke Čedomir Vasiljević.

Povodom istog događaja, FHP je 21. jula 2000. u ime žrtava diskriminacije podneo krivičnu prijavu Opštinskom javnom tužilaštvu u Šapcu protiv NN lica zbog krivičnog dela povrede ravnopravnosti građana. Opštinsko javno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu, ali je FHP podneo Opštinskom sudu u Šapcu zahtev za sprovođenje istrage i postupak je u toku.

Savezni i republički ustavi izričito zabranjuju diskriminaciju kao jedan od načina povrede ličnih prava građana. Naša zemlja je potpisnik Konvencije UN o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, koja zahteva od svake države potpisnice da svim odgovarajućim sredstvima zabrani i okonča rasnu diskriminaciju koju sprovodi bilo koje lice, grupa ili organizacija. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima uspostavlja princip zabrane svake diskriminacije i jemči svim građanima podjednaku i efikasnu zaštitu protiv svake diskriminacije.

Share