Romska deca upisana u školu u Nikšiću

Desetoro romske dece raseljene s Kosova, krenulo je u prvi razred Osnovne škole “Mileva Lalović-Lalatović” u Nikšiću čime je rešen spor školske uprave sa roditeljima mališana i nevladinim organizacijama koje štite prava manjinskih etničkih zajednica.

Zahvaljući aktivnostima “SOS telefona” i Fonda za humanitarno pravo (FHP), uprava škole je odlučila da upiše romsku decu iako je prethodno to odbijala sa obrazloženjem da su prešla starosnu granicu i da u školi nema dovoljno mesta.

Nakon javnog upozorenja “SOS telefona” da je u pitanju diskriminacija Roma, školska uprava odobrila je upis samo petoro dece koja su prošla test. Ostala deca su proglašena socijalno i emocionalno neprilagođenim, a pitanja na koja, između ostalog, nisu umeli da odgovore bila su: “Šta radi snajder?”, “Koja su godišnja doba?”, “Šta je voće, a šta povrće?”

Preostalih pet mališana upisani su u školu nakon što je FHP uputio molbu ministru prosvete Predragu Ivanoviću da preduzme mere kako bi Romi blagovremeno krenuli u školu i pohađali nastavu bez osećanja da su “teret za nastavnike i drugu decu”.

FHP pozdravlja odluku školskih vlasti jer je redovno školovanje Roma jedan od osnovnih preduslova za njihov izlazak iz siromaštva i društvene izolovanosti.

Share