Reagovanje organizacija za ljudska prava na stav Vlade o izdavanju knjige Dragulj Medine

Organizacije za ljudska prava  su veoma zabrinute zbog podrške i povlađivanja Mešihatu Islamske zajednice koji je pritiscima i ucenama primorao izdavača knjige Dragulja Medine da knjigu povuče iz prodaje, pokazujući neznanje i nepoštovanje ljudskih prava, i potpuno ignorisanje obaveze države da garantuje slobodu izražavanja kao ”jedno od suštinskih temelja demokratskog društva, osnovni uslov za njegov progres i razvoj svakog čoveka”.

Organizacije za ljudska prava traže od  Vlade Srbije da javno objasni stanovište, rečeno u saopštenju od 16.09.2008. godine, da ”izdavanje ove knjige, s obzirom na složenu i osetljivu političku situaciju u svetu, nije u interesu borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije”, koje navodi na zaključak da je Vlada spremna da ograniči uživanje osnovnih ljudskih prava u ime političkih razloga i interesa.

Organizacije za ljudska prava upozoravaju Vladu Srbije da prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, koja obavezuje državu Srbiju i njene institucije, sloboda izražavanja, uz strogo propisane izuzetke, obuhvata ne samo ”informacije ili ideje koje su povoljne, nisu uvredljive ili se smatraju neutralnim, već i one koje vređaju, šokiraju ili uznemiruju državu ili neki deo populacije”.

Prema Evropskoj konvenciji za ljudska prava, Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Ustavu Srbije, sloboda izražavanja se izuzetno može ograničiti kada je potrebno da se zaštite prava i ugled drugih, javno zdravlje, nacionalna bezbednost i druge slične vrednosti. Evropski sud je u svojoj praksi jasno definisao svako od tih ograničenja pa je tako u pogledu ograničenja slobode izražavanja zbog prava drugih na slobodu misli savesti i verosipovesti zaključio da ”oni koji izaberu slobodno da manifestuju svoju veru ne mogu očekivati da budu izuzeti od svake kritike”.

Organizacije za ljudska prava upućuju Vladu na pravilno reagovanje Zaštitnika građana Republike Srbije [3.09.2008] u vezi sa povlačenjem knjige Dragulj Medine iz knjižara,  kada je rekao da su ljudska prava i slobode najviše vrednosti demokratkosg društva i da ne mogu biti podvrgnute bilo kakvim formalnim ili neformalnim ograničenjima osim zbog razloga propisanih u Ustavu i zakonima.

Smatrajući da Vladino saopštenje ima dalekosežne posledice po uživanje osnovnih ljudskih prava u Srbiji, organizacije za ljudska prava predlažu Vladi da na javnoj sednici raspravi stavove iznete u spornom saopštenju, i upozna javnost koji su eksperti i članovi Vlade učestvovali u formulisanju navodno državnih stavova Srbije, koji ozbiljno prete ograničavanju prava na slobodu izražavanja.

Fond za humanitarno pravo
Beogradski centar za ljudska prava
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Centar za razvoj civilnih resursa
Centar za regionalizam
Građanska akcija Pančevo
Građanske inicijative
Inicijativa mladih za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava
Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti
Vojvodjanka – Regionalna zenska inicijativa i Festival o ljudskim pravima –VIVISECTfest
Žene u crnom

Share