Obezbediti smeštaj za kosovske Rome

Fond za humanitarno pravo apeluje na gradske i republičke vlasti da spreče prinudno iseljenje i obezbede privremeni smeštaj za šest romskih porodica izbeglih sa Kosova koji trenutno žive na livadi kod Autokomande u olupini automobila i improvizovanim skloništima od kartona, dasaka i najlona.

Većina od ukupno 27 ljudi, od kojih osmoro dece od 1 do 10 godina, osmoro dece od 10 do 15 godina i jedna dvomesečna beba, nema nikakva dokumenta. Od kada su došli s Kosova, opštinski službenici i policija su ih nekoliko puta terali sa raznih lokacija u Beogradu. Kosovski Romi su više puta pokušavali da svoja skloništa podignu tako da budu što neprimetnija. Bili su u Ulici Dimitrija Tucovića, Ulici cara Dušana, Francuskoj ulici, ali bi ih opštinske vlasti i policija svaki put najurile, rušeći im staništa bagerima.

“Sada smo kod auto-puta. Pomerili smo se 100 metara iza žbunja, ali su opet došli (službenici Opštine Voždovac i policajci) i naredili nam da se selimo u petak 12. aprila”, rekao je FHP-u Ragib Azirović (17) otac troje dece. Njegovi sinovi Ivan (2), Stiven (1) i dvomesečna ćerka Senada spavaju na kartonima u sklepanoj udžerici.

Indira Ademin, majka troje dece, pitala je opštinske službenike i policajce šta da rade, na šta su joj oni odgovorili da to nije njihova stvar i da će sve da im poruše ukoliko se ne sklone do petka.

Naša država, kao potpisnica Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, dužna je obezbedi prisilno iseljenim licima alternativni smeštaj. Uskraćivanje prava na stanovanje Romima u Srbiji predstavlja kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava.

Dodatne informacije: Dragan Lalošević, tel/fax: 011/444-3944, 011/444-1487, e-mail: draganl@hlc.org.yu

Share