Vojska Srbije uklonila javne podatke u cilju zaštite generala Dikovića

Vojska Srbije uklonila javne podatke u cilju zaštite generala Dikovića

Logo FHPJedan od navoda tužbe za povredu ugleda i časti koju je načelnik Generalštaba Vojske Srbije(VS) Ljubiša Diković podneo protiv Fonda za humanitarno pravo (FHP) i njegove osnivačice Nataše Kandić pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu odnosi se na njegov položaj u Vojsci Jugoslavije (VJ) tokom 1994. i 1995. godine. U osporavanom delu Dosijea„Ljubiša Diković“ FHP-a navodi se da je u tom periodu general Diković bio komandant 16. graničnog bataljona VJ čiji su pripadnici u julu 1995. godine hapsili odbegle Bošnjake iz BiH i vraćali ih vojsci bosanskih Srba, nakon čega su neki od njih ubijeni. Diković je pred sudom tvrdio da je 28. jula 1994. godine naredbom načelnika Personalne uprave Generalštaba VJ razrešen dužnosti komandanta 16. graničnog bataljona VJ.

FHP je došao u posed izvoda zvaničnog sajta VS iz januara 2012. godine, na kojem je navedeno da je Ljubiša Diković bio komandant 16. graničnog bataljona VJ od 1992. do 1996. godine. Sadržaj ove stranice, na kojoj su između ostalog zasnovani navodi FHP-a, promenjen je 1. marta 2012, dakle nešto više od mesec dana nakon objavljivanja Dosijea„Ljubiša Diković“ FHP-a 23. januara iste godine.

Istraživači FHP-a su 14. aprila 2016. godine pronašli staru verziju internet prezentacije VS na sajtu koji omogućava pretragu digitalne arhive interneta (WayBack Machine), odnosno sadržaja internet prezentacija, iako je u međuvremenu taj sadržaj promenjen ili uklonjen.

FHP i Nataša Kandić su tokom suđenja ukazivali na članak iz dnevnog lista „Politika“ iz decembra 2011. godine u kojem je navedena biografija generala Dikovića i u njoj naznačeno da je na položaju komandanta 16. graničnog bataljona VJ bio „između 1992. i 1996. godine“. Nasuprot tome, sud je prihvatio dokument VJ o navodnom razrešenju sa te funkcije od 28. jula 1994. godine.

Činjenica da je internet stranica VS izmenjena 1. marta 2012. i da je iz Dikovićeve biografije izostavljeno u kojem periodu je bio komandant 16. graničnog bataljona VJ eklatantan je pokazatelj namere da se prikrije njegova komandna uloga nad jedinicom čiji su pripadnici hapsili odbegle Bošnjake i vraćali ih tamo gde će biti ubijeni. Ukazujemo i da je Ministarstvo odbrane Republike Srbije odbilo da odgovori na upit FHP-a po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja o tome ko je bio komandant 16. graničnog bataljona VJ 1994. i 1995. godine. U obrazloženju je navedeno da se „podaci o rasporedu“, u koje spadaju imena oficira i informacije „o dužnosti po formaciji“, čuvaju kao „tajni podaci označeni stepenom tajnosti Poverljivo“, što FHP takođe tumači kao prikrivanje Dikovićeve komandne uloge u 16. graničnom bataljonu VJ.

Prvi osnovni sud iz Beograda presudio je u korist Ljubiše Dikovića po tužbi protiv Fonda za humanitarno pravo i njegove osnivačice Nataše Kandić i naložio da mu se za pretrpljenu duševnu bol isplati 550.000 dinara. FHP je dokaze o uklanjanju podataka sa sajta VS priložio uz žalbu protiv prvostepene presude.

Share