Obezbediti hitan smeštaj za iseljene Rome

Fond za humanitarno pravo apeluje na domaće i strane donatore da što pre obezbede sredstva za smeštaj osam romskih porodica koje je opština Čukarica izbacila iz udžerice na placu u Zimonjićevoj ulici na Košutnjaku.

Više od trideset ljudi, među kojima je desetoro dece mlađe od deset godina, jedna beba od pet meseci i jedno slepo dete, iseljeni su 14. juna uz grubu asistenciju policije i privatnog obezbeđenja. Plac je u postupku denacionalizacije vraćen starom vlasniku. Od tada Romi žive u obližnjem parku, svakodnevno očekujući da ih policija i odatle najuri. Advokati Fonda za humanitarno pravo uspeli su da odlože iseljenje iz parka koje je bilo najavljeno za danas.

Opština Čukarica nije delovala preventivno i obezbedila privremeni smeštaj u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, već je ljude izbacila na ulicu. Takvo nečovečno postupanje opštinskih vlasti, ozbiljno dovodi u pitanje njihovu spremnost da se suoče sa socijalnim problemima i siromaštvom građana.

Dodatne informacije: Tanja Pavlović-Križanić, tel/fax: 244-3944, 244-1487

Share