Svetski dan Roma

Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Fond za humanitarno pravo ukazuje na sve veći broj incidenata u kojima su žrtve Romi, kao i na konstantno visok stepen otvorene i prikrivene diskriminacije Roma u svakodnevnom životu.

FHP je u više navrata od početka godine upozoravao na napade od strane pojedinaca i grupa koje promovišu rasističke stavove. Jedan od poslednjih incidenata je napad skinhedsa na Rome na Banjici, a najbolja ilustracija otvorene diskriminacije Roma je ponašanje ekipe hitne pomoći posle ovog inicidenta, kada su nekima od povređenih odbili da pruze medicinsku pomoć.

Praksa pokazuje da je ponašanje policije, neodgovarajuće. Zbog toga je neophodno da deo reforme policije bude obuka za postupanje prilikom incidenata koji imaju etničku i rasnu osnovu. Uobičajeno reagovanje policajaca svodi se na uzimanje podataka od napadača i verbalno upozorenje da to ne čine. Primer iznuđivanja iskaza od osamnaestogodišnjeg Roma Miroslava Milića od strane četiri neidentifikovana policajca OUP Zvezdara karakterističan je za odnos policije prema Romima.

Očekujemo da inicijativa FHP-a za donošenje Zakona o borbi protiv rasne diskriminacije naiđe na podršku odgovarajućih institucija sistema i da ohrabri zakonodavce i građane da podupru promenu odnosa prema manjinama svih vrsta.

Jugoslavija je članica UN i OEBS-a. Oni 8. aprila svečano obeležavaju Svetski dan Roma proslavama širom Kosova. Na proslavi u Prizrenu FHP je predstavljala njegov izvršni direktor Nataša Kandić.

Share