Srbija da pruži zaštitu civilnom društvu i manjinama

Vlada treba nedvosmisleno da osudi i zaustavi nasilje

(Brisel, 27. februar 2008.) – Vlada Srbije treba da deluje brzo kako bi ublažila opasnu klimu neprijateljski nastrojenu prema pitanjima ljudskih prava, nezavisnih novinara i manjinskih zajednica u zemlji, izjavila je danas organizacija Human Rights Watch.

”Srpka vlada treba jedinstveno da istupi protiv uporebe nasilja kao sredstva protesta i da se uzdrži od zapaljive retorike”, izjavila je Holly Cartner, direktoka Human Rights Watch za Evropu i Centralnu Aziju. ”Država, takođe, ima obavezu da pruži zaštitu svima kojima se preti upotrebom nasilja i da počinioce izvede pred lice pravde.”

Tokom nedelje nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara, usledila je serija pretnji i nasilja protiv manjinskih zajednica u Srbiji, nezavisnih novinara i protiv jednog priznatog borca za ljudska prava.

Ovi incidenti uključuju:

• Napade na radnje i preduzeća u vlasništvu Albanaca i Goranaca u Kragujevcu i Boru, koji su se dogodili 19. i 21. februara u Novom Sadu. Mediji su izveštavali i o tome da je policija u Somboru zaštitila neke radnje u vlasništvu Albanaca od napada.

• 17. februara je pokušan napad na džamiju u Beogradu. Napad je odbio kordon policije.

• Tokom masovnih protesta u Beogradu 21. februara, svedoci su čuli grupe kako pevaju ”Ubi, ubi Šiptara” (pogrdan naziv za Albance), dok su neke druge grupe ljudi pevale ”Nož, žica, Srebrenica”, što se odnosi na masovna pogubljenja Bošnjaka u Srebrenici, gradiću u Bosni, koja su se dogodila 1995. godine.

• Pretnje upućene Nataši Kandić, izvršnoj direktorki Fonda za humanitarno pravo, koje su podstaknute izjavama određenih političara, kao i izveštavanjem određenih medija. U člancima objavljenim u dnevnim listovima Kurir i Večernje novosti Nataša Kandić je opisivana kao ”izdajnik” i ”žena koje nema”. Socijalistička partija Srbije (SPS) prikuplja potpise za podnošenje krivične prijave protiv Nataše Kandić, optužujući je za krivično delo ugrožavanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta države.

• Pretnje upućene nezavisnoj medijskoj kući B92, uključujući i pokušaj paljenja njihovih prostorija tokom masovnih protesta koji su se dogodili u Beogradu 21. februara sprečio je kordon policije postavljen oko zgrade.

Tokom državničke posete Rumuniji 21. februara, predsednik Boris Tadić je pozvao ja mir i momentalan prekid nasilja. Međutim, neki članovi Vlade Srbije su zanemarili nasilje na protestu protiv nezavisnosti Kosova. Ministar za infrastrukturu, Velimir Ilić, je nasilne proteste u Beogradu okarakterisao kao ”demokratske”. Ministar za Kosovo, Slobodan Samardžić, je izjavio da napad protestanata na granične prelaze oslikava ”politiku Vlade”.

”Činjenica da je policija sprečila neke napade je ohrabrujuća”, izjavila je Cartner, ”ali izjave određenih Vladinih zvaničnika o nasilju koje je prihvatljivo samo pogoršavaju postojeću situaciju”.

Srbija je u periodu između 2003. i 2005. je preživela talase napada, uključujući i paljenja džamija. U izveštaju Human Rights Watch ”Opasna ravnodušnost – nasilje nad manjinama u Srbiji” je iznešen zaključak da srpska vlada, policija i sudovi nisu uspeli da ozbiljno pristupe rešavanju ovog problema.

”Ukoliko Srbija želi da u budućnosti izbegne ponavljanje napada usmerenih protiv manjina, moraće da uči iz dosadašnjeg iskustva”, rekla je Cartner. ”To počinje odašiljanjem jasne poruke društvu sa svih nivoa vlasti o tome da je nasilje neprihvatljivo.”

Share