FHP pozdravlja odluku Vrhovnog suda Srbije o “Đakovičkoj grupi”

Na sednici održanoj 23. aprila 2001. godine, Vrhovni sud Srbije ukinuo je prvostepenu presudu “Đakovičkoj grupi” i predmet vratio na ponovno suđenje zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava. U skladu sa takvom odlukom Vrhovni sud je doneo rešenje o ukidanju pritvora.

Fond za humanitarno pravo pozdravlja odluku Vrhovnog suda Srbije jer je ukinuo presudu koja nije bila zasnovana na dokazima o krivici. U slučaju Đakovičke grupe pravda će biti zadovoljena kada sud donese oslobađajuću presudu. Na taj način priznaće im pravo na rehabilitaciju i nadoknadu štete zbog nezakonitog pritvora.

Share