Vojni sud u Nišu i pored upozorenja Vrhovnog vojnog suda nije omogućio Albancima odbranu na maternjem jeziku

Na ponovnom suđenju trojici Albanaca optuženih za udruživanje radi neprijateljske delatnosti i terorizma, Vojni sud u Nišu nije poštovao upozorenje Vrhovnog vojnog suda da okrivljenima mora da omogući odbranu na maternjem jeziku. Vrhovni vojni sud ukinuo je 5. decembra 2000. godine presudu Vojnog suda u Nišu kojom su Albanci osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne i vratio predmet na ponovno suđenje sa obrazloženjem da prvostepeni sud nije ispoštovao pravo okrivljenih na odbranu i pripremu odbrane na maternjem jeziku.

Veće Vojnog suda u Nišu nije, međutim, otklonilo nepravilnosti na koje je ukazivao Vrhovni vojni sud već je zakazalo suđenje za 6. februar 2001 godine, a da optuženima prethodno nije uručilo prvostepenu presudu na maternjem jeziku.

Veće Vojnog suda u Nišu, kojim je predsedavao kapetan Radomir Mladenović, osudilo je 5. jula 2000. godine Bekima Susurija i Ševćeta Maksanija na po 15 godina zatvora zbog udruživanja radi neprijateljske delatnosti i terorizma, a Džemalja Berišu na 18 meseci zatvora zbog udruživanja radi neprijateljske delatnosti.

Branioci okrivljenih, među kojima i advokat Fonda za humanitarno pravo Teki Bokši, zatražili su na pretresu 6. februara da se suđenje odloži jer optuženima nije dostavljen materijal prvostepenog i drugostepenog suda na maternjem jeziku. Sud je uvažio primedbu odbrane s tim da je naložio da se prevede samo odluka Vrhovnog vojnog suda kojom je ukinita prvostepena presuda. Prema obrazloženju Vojnog suda u Nišu prvostepena presuda je sada “nepostojeća” i zato nema razloga da se prevodi.

Sledeći pretres zakazan je za 1. mart 2001. godine.

Share