30 godina bez pravde: Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Štrpci – suđenje vraćeno na početak

30 godina bez pravde: Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Štrpci – suđenje vraćeno na početak

Saopstenje-OsmanovicApelacioni sud u Beogradu je 30. oktobra 2023. godine doneo rešenje kojim je ukinuo prvostepenu presudu u predmetu Štrpci i predmet vratio na ponovno postupanje. Fond za humanitarno pravo smatra da je nedopustivo da trideset godina od otmice i ubistva dvadeset civila u Štrpcima pravosudni organi nisu u stanju da postupak sprovedu na profesionalan način i donesu presudu.

Pokretanje postupka iznova podrazumeva ponovnu traumatizaciju i iscrpljivanje porodica žrtava i svedoka u ovom postupku, kao i trivijalizaciju suđenja za ratne zločine. Ovakva odluka odlaže ne samo presudu direktnim izvršiocima, od kojih je jedan optuženi već preminuo tokom postupka, već i nadu da će za zločin u Štrpcima biti procesuirani predstavnici civilnih, vojnih i policijskih organa Srbije i Savezne Republike Jugoslavije koji su bili upoznati s planom otmice u Štrpcima. Ovaj postupak nije doprineo ni pronalasku posmrtnih ostataka žrtava, što je jedan od ciljeva Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.

Razlog za ukidanje prvostepene presude kojom su Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po deset godina, dok je Dragana Đekić osuđena na kaznu zatvora u trajanju od pet godina zbog otmice putnika iz voza u mestu Štrpci 27. februara 1993. godine, te njihovog zlostavljanja, mučenja i ubistva, Apelacioni sud nalazi u bitnoj povredi krivičnog postupka. U svojoj odluci, Apelacioni sud navodi da je prvostepeni sud propustio da odluči o predlozima odbrane o ispitivanju Milana Lukića, komandanta jedinice „Osvetnici“, čije je ispitivanje bilo od „odlučnog uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke“ jer je on, i po stavu prvostepenog suda, bio „najodgovornije lice i od početka do kraja učesnik i svedok svih događaja koji su bili predmet ovog krivičnog postupka“. Prvostepeni sud je takođe propustio da odluči o predlogu odbrane o ispitivanju još dvojice svedoka, ali i nedovoljno ocenio razlike u iskazima pojedinih saslušanju svedoka, te propustio da usaglasi tekst svedočenja jednog svedoka sa sadržinom audio-zapisa o njegovom saslušanju.

Ovakvi razlozi za ukidanje presude ukazuju da sud nije savesno i s dužnom pažnjom vodio postupak, jer mu se u protivnom ne bi moglo desiti da ne donese nikakvu odluku, ni pozitivnu ni negativnu, o predlogu za ispitivanje, po vlastitoj oceni, najodgovornije osobe.

Tužilaštvo za ratne zločine (sada Javno tužilaštvo za ratne zločine JTRZ) podiglo je prvu optužnicu protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića i Dragane Đekić, pripadnika jedinice „Osvetnici“, i Jovana Lipovca, pripadnika 1. čete 1. bataljona Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, 3. marta 2015. godine. Međutim, sud je optužnicu vratio Tužilaštvu zbog uočenih formalnih nedostataka, a potom vraćao optužnicu još devet puta, što zbog formalnih nedostataka, što zbog dopune istrage. Optužnica je potvrđena tek iz jedanaestog pokušaja u oktobru 2018. godine. Takav rad na optužnici je nedostojan bilo kog tužilaštva, a posebno specijalizovanog tužilaštva kakvo je Tužilaštvo za ratne zločine.

Suđenje za zločin u Štrpcima počelo je 29. januara 2019. godine. Prvostepena presuda doneta je 7. februara 2023. godine. Tokom postupka je preminuo optuženi Ljubiša Vasiljević.

Fond za humanitarno pravo podseća i da JTRZ do danas nije pokrenulo postupak protiv predstavnika vojske, policije i civilne vlasti koji nisu sprečili otmicu civila iz voza, iako su bili obavešteni o planiranoj akciji, za šta su dokazi dostupni najkasnije od 2002. godine.

Porodice žrtava, od kojih su većina državljani Srbije, ovakvim postupanjem pravosuđa još jednom su ostavljene da čekaju pravdu.

Žrtve

Adem Alomerović (59), iz Prijepolja

Ismet Babačić (30), iz Podgorice

Fehim Bakija (43), iz Bijelog Polja

Tomo Buzov (52), iz Beograda

Rasim Ćorić (40), iz sela Zaluga

Senad Đečević (16), iz Bara

Muhedin Hanić (27), iz Prijepolja

Rifet Husović (26), iz Bijelog Polja

Nijazim Kajević (30), iz Prijepolja

Esad Kapetanović (19), iz Bijelog Polja

Iljaz Ličina (43), iz Bijelog Polja

Fikret Memović (40), iz Prijepolja

Safet Preljević (22), iz Prijepolja

Jusuf Rastoder (45), iz Podgorice

Šećo Softić (48), iz Bijelog Polja

Džafer Topuzović (55), iz Prijepolja

Fevzija Zeković (54), iz Prijepolja

Halil Zupčević (49), izbeglica iz Trebinja

Zvjezdan Zuličić (23), izbeglica iz Sarajeva

Neidentifikovani čovek iz Sjenice

Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo četiri žrtve. Telo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućac, a posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Iljaza Ličine nađeni su u istom jezeru 2010. godine. Ostale žrtve se i dalje nalaze u evidenciji nestalih lica.

Share