Vrhovni sud Srbije ukinuo presudu za udruživanje radi neprijateljske delatnosti četvorici kosovskih Albanaca

Vrhovni sud Srbije usvojio je žalbu Fonda za humanitarno pravo (FHP) i ukinuo presudu Okružnog suda u Nišu kojom su četvorica kosovskih Albanaca osuđeni od godinu i po do dve i po godine zatvora za krivično delo udruživanja radi neprijateljske delatnosti.

Okružni sud u Nišu osudio je 11. maja 2000. godina Baškima Sadikua, Azema Zegrovu, Feriza Kaciuja i Ekrema Jusufija na osnovu testa parafinske rukavice bez ijednog drugog dokaza. Okružni sud proglasio ih je krivim za oružani napad na srpske policajce iako je u istoj presudi naveo da “javna tužba nije ponudila nijedan dokaz vezan za mesto i vreme napada na pripadnike MUP-a Republike Srbije”.

Vrhovni sud Srbije prihvatio je navode žalbe FHP da je presuda zasnovana na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju i da je potpuno nerazumljiva i protivrečna. Vrhovni sud je vratio predmet Okružnom sudu u Nišu na ponovni postupak zato što nije pouzdano utvrdio činjenice potrebne za donošenje zakonite odluke.

Share