Oslobađajuća presuda za braću Bljakaj

Sudsko veće Okružnog suda u Beogradu, kojim je poredsedavao sudija Zoran Savić, donelo je i na ponovljenom suđenju oslobađajuću presudu za Bekima i Safeta Bljakaja, optuženim da su pripremali krivično delo terorizma.

Okružni sud u Beogradu oslobodio je braću Bljajkaj 26. oktobra 1999. godine. Vrhovni sud Srbije ukinuo je 4. maja 2000. godine oslobađajuću presudu za pripremanje krivičnog dela terorizma i vratio predmet Okružnom sudu na ponovno razmatranje.

Obrazlažući presudu sudija Zoran Savić rekao je da je doneo istu odluku kao i na prethodnom suđenju jer tužilac nije ponudio nijedan novi dokaz.

Safetu Bljakaju sudilo se u odsustvu, njegov brat Bekim trebalo bi danas da bude pušten iz Centralnog zatvora u Beogradu.

Share