Sud prihvatio priznanje albanskih studenata pred kamerama kako dokaz

U Okruznom sudu u Beogradu 23. juna zavrsen je dokazni postupak protiv petorice studenata beogradskog univerziteta albanske nacionalnosti optuzenih za terorizam i udruzivanje radi neprijateljske delatnosti. Po prvi put u sudskoj praksi u Srbiji sud je prihvatio priznanje okrivljenih pred kamerama kao dokaz protiv njih. Branioci okrivljenih pozvali su clanove sudskog veca i predsednika, sudiju Dragisu Slijepcevic, da prilikom odlucivanja o eventulanoj krivici okrivljenih ne uzmu u obzir iskaze okrivljenih koje su dali pod torturom. Nakon zavrsnih reci tuzioca i branilaca 6. jula sud ce doneti presudu koja ce pokazati da li se sud drzao principa da sudska odluka ne sme biti zasnovana na iznudjenim priznanjima.

U vezi sa spornim dokazom sud je saslusao novinara informativne redakcije RTS-a Vladimira Nikolica, autora priloga o studentima “teroristima”u emisiji “Aktuelnosti”, emitovanog u maju 1999. godine, u kome su trojica optuzenih, Petrit i Driton Berisa (Berisha) i Driton Meca (Meqa), izjavili da su organizovali i pripremali teroristicke akcije po Beogradu. Prema navodima novinara RTS-a, pocetkom maja 1999. godine policija ga je obavestila da je uhapsila clanove albanske studentske teroristicke grupe koji su pristali da daju izjave, nakon cega mu je u redakciji receno da ide da ih snimi. Svedok je rekao da se ne seca tacno mesta i datuma kada je snimao studente, sa snimateljem i toncem usao je u jednu prostoriju u koju su lica, za koje pretpostavlja da su policajci u civilu, dovodili jednog po jednog optuzenog i oni su pred kamerom slobodno davali izjave. Na njima nije video tragove batinanja. Okrivljeni su davali izjave u prisustvu policajaca u civilu, koji su nekoliko puta opominjali okrivljene da ne zastaju u govoru. Vladimir Nikolic je na kraju svog svedocenja rekao da se uhapsenim studentima nije predstavio niti im je rekao da ce njihove izjave biti emitovane na televiziji zato sto je pretpostavio da oni to vec znaju, jer su njega u redakciji i u policiji obavestili da uhapseni hoce dobrovoljno da daju izjave. Na pitanje branilaca da li Nikolic misli da je time sto je snimio i emitovao izjave koje su okrivljeni dali pod policijskom torturom, bez njihovog slobodnog pristanka, i sto ih je u svom prilogu nazvao teroristima povredio eticka i moralna pravila novinarske profesije, novinar RTS-a je odgovorio da je informacije koje je objavio dobio iskljucivo od uhapsenih, da on nije znao da su iznudjene od strane policije i da uhapsenima nije u svojoj emisiji sudio i presudio, ali da je u vreme bombardovanja Jugoslavije od strane NATO-a postojao opravdan interes gradjana Beograda da budu obavesteni o postojanju teroristicke grupe koja je imala nameru da na javnim mestima u gradu postavi bombe od kojih bi veliki broj civila mogao da strada. Na primedbu branilaca da emisija nije potpisana i da to ukazuje da je policija nacinila snimke izjava okrivljenih i naknadno dala RTS-u, Nikolic je odgovorio da u vreme snimanja nijedna emisija RTS-a nije potpisivana zato sto je petnaestak dana pre emitovanja priloga zgrada RTS-a bila bombardovana od strane NATO avijacije i da je u tom napadu unistena tehnika za potpisivanje emisija.

Sud je odbio zahteve odbrane da se saslusaju dva svedoka sa Kosova, obrazlazuci svoju odluku time da su ti svedoci vec dali izjavu pred istraznim sudijom, kao i zahtev tuzioca da se kao prihvatljivi dokazi protiv optuzenih uzmu i njihove izjave koje su dali pred policijom.

Optuzeni Petrit i Driton Berisa (Berisha), Driton Meca (Meqa), Derguti Skodran (Shkodran) i Abdulahu Isam, studenti beogradskog univerziteta, liseni su slobode sredinom maja 1999. godine u Beogradu i od tada se nalaze u pritvoru.

Share