Suđenje grupi od 145 kosovskih Albanaca iz Đakovice – saslušavanje preostalih 64 okrivljenih i dokazni postupak

Suđenje grupi kosovskih Albanaca iz Đakovice, okrivljenih za udruživanje radi neprijateljske delatnosti i terorizam za vreme ratnog stanja, na sesijama od 8. do 12. maja, proteklo je u saslušavanju preostalih 64 okrivljenih i izvođenju dokaza. Pripadnici MUP-a Srbije, koji su svedočili u svojstvu veštaka, izrazili su sumnju u dokaznu vrednost testa “parafinska rukavica” i “folijska rukavica”, koje je tužilac podneo sudu kao dokaz da su optuženi navodno izvršili teroristicki napad na pripadnike policije i Vojske Jugoslavije.

U vezi sa dokaznom vrednošću “folijske rukavice”, Slaviša Janković, veštak hemijske struke, je izneo da se poreklo čestica nitrata i nitrita na telu čoveka ne može utvrditi sa sigurnošću. Izneo je da se njihovo prisustvo može utvrditi na telu lica koja nisu pucali iz vatrenog oružja, a bila su u dodiru sa materijama koje sadrže nitrate i nitrite, kao sto su duvan, mokraća, boje i veštačko đubrivo. Takođe je izneo da prisustvo čestica nitrata i nitrita na telu čoveka može biti posledica bombardovanja. Iskazi pripadnika SUP Đakovica o kriterijuma na osnovu kojih su privodili optužene u potpunosti se slaže sa iskazima optuženih. Policajci su potvrdili da su hapsili mlađe muškarce, vojno sposobne, i da niko od njih nije nosio uniformu i imao oružje.

U optužnici protiv 145 Albanaca iz Đakovice navode se tri odvojena incidenta, 10. aprila, 7. i 9. maja 1999. godine, u kojima su optuženi navodno izvršili teroristički napad na pripadnike MUP-a Srbije i Vojske Jugoslavije, kada su poginuli jedan policajac i dva pripadnika VJ, i više njih povređeno.

Od 8. do 9. maja saslušani su Deva Fatos, Rudi Florent, Ahmeti Imri, Zavelji Fisnik, Aliaga Driton, Mejzini Besnik, Koshi Behar, Guta Halil, Vokshi Adrijatik, Shunjaku Naser, Ukaj Mustafa, Koshi Adnan, Guta Imer, Koshi Arbnor, Zejnulahu Perparim, Tafarshiku Fatmir, Qerimi Lulzim, Bozdaraj Feriz, Dzeka Luan, Duraku Menduh, Pula Adrijatik, Lota Bekim, Luhani Ferat, Muhadžeri Agim, Pula Dukađin, Mici Dijamant, Vokshi Shefqet, Morina Artan, Vula Perit, Brovina Burim, Dushi Edmond, Hasiqi Agim, Hasiqi Bujar, Điha Driton, Juniku Hysen, Ahmeti Mustafa, Dobruna Burim, Delija Emin, Kusari Ill, Efendija Perparim, Jakupaj Petrit, Zhubi Kastriot, Lushi Fadil, Zhubi Burim, Mustafa Bashkim, Tahiri Elim, Guta Muhamet, Zhubi Mirdzin, Shtaloja Edmond, Kajdomicaj Tahir, Taqi Rifat, Kastrati Iber, Taqi Xhemajli, Zhubi Florent, Bytyqi Avni, Dyla Enver, Mati Endogand, Morina Nazim, Hasiqi Burim, Dautaga Fatos, Peroli Hivzi i Lama Argon. Saslušani su i Juniku Blerim i Krasniqi Valdet koji su bili maloletni u vreme navodnog izvršenja krivičnog dela i njima je postupak spojen sa postupkom protiv ostalih punoletnih optuženika.

Osmorica optuženih su izjavili da su uhapšeni pre događaja od 9. maja, koji im se optužnicom stavlja na teret. U svojim iskazima optuženi su naveli da su sa svojim porodicama napustili kuće po nalogu policije, zbog pretresa objekata u delu Đakovice gde su živeli, i da su uhapšeni u kući, na putu prema centru grada gde ih je upucivala policija, ili na sabirnom mestu, ispred opštine. U policijskoj akciji od 7. do 9. maja 1999. godine lišeno je slobode oko 300 Albanaca iz Đakovice. Dalje, u svojim iskazima, okrivljeni su naveli da je u vreme bombardovanja situacija u Đakovici bila takva da niko od njih nije smeo da izađe iz kuće. U kućama velikog broja njih bila je smeštena vojska i policija, kretanje stanovnika bilo je pod njihovom strogom kontrolom.

U dokaznom postupku sud je 10. maja saslušao Desanku Raković, majku poginulog vodnika VJ Nebojše Rakovića. Ostali pozvani oštećeni, povređeni pripadnici VJ i policije i članovi porodica poginulih pripadnika VJ i policije, nisu se odazvali pozivu suda da svedoče.

U nastavku dokaznog postupka, 11.maja, saslušani su svedoci Avramović Nebojša i Vesović Veselin, kriminalistički tehničari SUP-a Đakovica, koji su optuženima uzimali “folijske rukavice” po, kako kažu, skraćenom postupku. Sud je saslušao i Milutina Višnjića, veštaka istraznog odeljenja SUP-a Priština koji je uradio analizu “folijske rukavice”. On je inače po struci mašinski inženjer, balističar, a ne hemičar, koji po pravilu obavlja analizu testa radi utvrđivanja prisustva čestica nitrata i nitrita. Višnjić je izneo mišljenje da njegov nalaz ima formalne nedostatke, pravdajući ih nedostatkom vremena da kvalitetnije obavi analizu. U nalazu pomenutog veštaka stoji da su čestice nitrata i nitrita nađene na levoj i desnoj ruci, i na odeći desnog ramena, iako je pre toga naveo da je “parafinska rukavica” skidana sa ruku optuženih, a ne i sa odeće. Zatim, veštak Višnjić, u nalazu govori o rezultatima testa “parafinska rukavica”, dok je pred sudom izneo da je obavljao analizu testa “folijska rukavica”. Ovaj veštak je pred sudom opisao svoj zadatak kao utvrđivanje barutnih čestica, čime je prejudicirao svoj nalaz o prisustvu nitrata i nitrita. Drugi saslušani radnik SUP-a Priština, Slaviša Jankovic, je pred sudom rekao da se sa sigurnošću ne može utvrditi poreklo čestica nitrata i nitrita i da je uobičajeno da nalaz veštaka treba da sadrži i opis gustine čestica na “folijskoj rukavici” kao i njihov raspored i grafički prikaz, što u njegovom nalazu nedostaje. Oba svedoka, zaposleni u policiji na poslovima veštačenja, u svojim iskazima su izneli sumnju u procesnu vrednost ovog dokaza, na šta su branioci optuženih ukazivali od početka procesa.

Dvanestog maja saslušani su kao svedoci radnici SUP-a Đakovica, koji su privodili optužene i uzimali im lične podatke: Vlahović Rade, Zečević Danilo, Džavić Predrag, Nikolić Radovan, Dragović Dušan i Kovač Slobodan. Oni su rekli da su privodili sva vojno sposobna lica bez pojedinačnih naloga za hapšenje, da su sa njima odvoduli i članove njihovih porodica, koji su zatim odvojili i oslobodili. Privedenim licima su rekli da idu u SUP da im se uzmu podaci. Policajci su pred sudom rekli da pri pretresu privedenih nije nađeno nikakvo oružje niti uniforme OVK.

Posle saslušanja pomenutih svedoka sud je prihvatio predlog tužioca da se izvedu novi dokazi, čemu se odbrana protivila, i predlog odbrane da da se zatraži izveštaj Treće Komande Vojske Jugoslavije o rasporedu jedinica VJ na području Đakovice, zatim, da se izvede dokaz čitanjem Naredbe o radnoj obavezi za radnike bolnice u Đakovici, optuženih Pruti Fatmira i Adnana Brovine u vreme bombardovanja, da se obavi medicinsko veštačenje za Petrit Jakupaja, kome je vid 70% oštećen, kao i uvid u medicinsku dokumentaciju u pogledu zdravstvenog stanja pojedinih optuženih.

Sud je odbio predlog da se saslušaju pripadnici VJ koji su se nalazili na području Cabrata, naselja u Đakovici gde živi većina optuženih, radi svedočenja o njihovom odnosu sa stanovništvom tog naselja, kao i porodice Stojanović, radi svedočenja o njihovim odnosima sa komšijama u Cabratu. Sud je takođe odbio predlog odbrane da se Jakupaj Petritu ukine pritvor iz zdravstvenih razloga, da se kao svedok u vezi sa radnom obevezom u Đakovačkoj bolnici sasluša njen direktor dr Stanojević Savo, kao i da se saslušaju porodice optuženih.

Suđenje se nastavlja 16. maja, kada će biti izvedeni predloženi dokazi, a potom će tužilac i branioci optuženih dati završne reči. Nakon toga, sud će izreći presudu.

Sudski postupak protiv 145 Albanaca iz Đakovice vodi predsednik Veća Goran Petronijević, sudija Okružnog suda u Beogradu, ranije delegiran na ispomoć u Okružni sud u Peći. Optužnicu zastupa zamenik Okružnog javnog tužioca, Vojislav Šoškić, bivši zamenik javnog tužioca u Peći, sada zamenik javnog tužioca u Leskovcu. 112 okrivljenih brane advokati nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava, Fonda za humanitarno pravo, Teki Bokši, Mustafa Radonjici, Igor Olujić, Mojca Šivert i saradnici FHP, beogradski advokati, Dragoljub Todorović, Dragan Zonjić, Rajko Jelušić, Đorđe Dozet, Milan Vuković i Miodrag Novković, kao i advokat iz Kraljeva Oliver Lazarević.

Share