Potvrđena presuda o naknadi štete roditeljima pokojnog Dejana Petrovića

BEOGRAD – Vrhovni kasacioni sud u Beogradu odbio je zahtev Republike Srbije za reviziju presude Okružnog suda u Beogradu kojom se potvrđuje presuda Prvog opštinskog suda kojom se država Srbija obavezuje da Radmili i Dragomiru Petroviću iz Beograda, isplati po milion dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti njihovg sina Dejana u OUP Vračar u januaru 2002. godine.

Fond za huminatarno pravo (FHP) smatra da je dosuđeni iznos samo delimična satisfakscija roditeljima pokojnog Dejana Petrovića, s obzirom na to da je sudski postupak trajao punih osam godina a da  postupak utvrđivanja krivične odgovornosti za smrt Dejana Petrovića nije sproveden.

FHP je u ime roditelja pokojnog Dejana Petrovića tužio Republiku Srbiju 26. decembra 2002. godine.

Dejan Petrović je preminuo u 29. godini života od teških telesnih povreda koje je zadobio u službenim prostorijama policije, gde je priveden u januaru 2002. godine. Prema službenoj verziji događaja, mladić je skočio kroz prozor sa duplim krilima, dimenzija 0,40 x 0,40 cm, sa drugog sprata OUP Vračar, ruku vezanih lisicama iza leđa. Od tog pada je  zadobio povrede od kojih je oko mesec dana kasnije preminuo.Obdukcioni nalaz pokazao je da su spoljašnje i unutrašnje povrede nanetim tupim, teškim i zamahnutim mehaničkim oružjem.

Nakon što je okružni javni tužilac odbacio krivične prijave, advokat Fonda za humanitarno pravo je u novembru 2004. godine podneo zahtev za sprovođenje i proširenje istrage protiv dvojice policajaca OUP-a Vračar, Okružnom sudu u Beogradu. Rešenjem istog suda od 17.07.2006.godine istraga je obustavljena uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni izvršili krivična dela nanošenja teške telesne povrede, iznuđivanja iskaza i zlostave u službi.Vrhovni sud Srbije odlukom od 30. novembra 2006. godine odbio žalbu na rešenje Okružnog suda, a 8. februara 2008. godine odbijen je, kao neosnovan, zahtev za zaštitu zakonitosti koji je podignut na tu presudu.

FHP smatra da su institucije Republike Srbije, posebno Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Republičko javno pravobranilaštvo [RJP] morali pokazati više razumevanja za roditelje pokojnog Dejana Petrovića i pošedeti ih dugog i ponižavajućeg sudskog postupka. Naime, i pored činjenice da je odgovornost Republike Srbije za smrt Dejana Petrovića, prema domaćim i međunarodnim normama neupitna, RJP koje je zastupalo državu u ovom slučaju, koristilo je sva raspoloživa pravna sredstva da ospori pravo roditelja Dejana Petrovića na materijalnu kompenzaciju i da zahteva da se umanji dosuđenih iznos, smatrajući da je dosuđeno obeštećenje od milion dinara za smrt sina previsoko.

 

Share