Početak primene Zakona o promovisanju i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo

– Izveštaj FHP – Kosovo

U periodu od septembra do decembra 2008. godine Fond za humanitarno pravo – Kosovo (FHP – Kosovo) sproveo je istraživanje o primeni Zakona o promovisanju i zaštitu prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo, s posebnim osvrtom na osnivane Konsultativnog veća za zajednice pri Kancelariji predsednika Kosova.

Ovaj zakon usvojen je 13. marta 2008, a stupio je na snagu 15. juna 2008. godine, dok je ukaz Predsednika Kosova o osnivanju Konsultativnog veća donet 15. septembra 2008.

Preuzmite izveštaj

Share