Sećanje na oružani sukob u Makedoniji 2001. godine: Modeli komemoracije i memorijalizacije

Sećanje na oružani sukob u Makedoniji 2001. godine: Modeli komemoracije i memorijalizacije

Publikacija-Oruzani_Sukob_u_Makedoniji-thumb-sr

Ovaj rad predstavlja analizu strategija komemoracija oružanog sukoba u Severnoj Makedoniji od njegovog zvaničnog završetka u avgustu 2001. godine do danas. Analiza pokazuje da postoje dva dominantna obrasca sećanja na 2001. godinu u postkonfliktnoj Makedoniji, koja se poklapaju sa dve najveće etničke zajednice u državi, makedonskom i albanskom. Opservacija razvoja događaja svake godine, međutim, pokazuje da komemorativne prakse unutar ta dva domena nisu uniformne koliko se to možda čini. Rad tvrdi da je u poslednje dve decenije došlo do kritičkih promena u komemorativnim diskursima, akterima i aktivnostima, koje ukazuju na menjanje dinamike moći vezane za sećanje na sukob i na mirovni sporazum koji ga je okončao.

Prvi deo rada bavi se figurom „branilaca” i dominantnim formama komemoracija poginulim pripadnicima državnih bezbednosnih snaga, s jedne strane, i, s druge strane, figurama „pobednika” i „mučenika”, koje promovišu albanski akteri politike sećanja. U drugom delu rada, predmet analize su obrasci interakcija između dve etničke zajednice u kontekstu sećanja na oružani sukob iz 2001. godine. Četiri obrasca interakcija koja ovaj rad identifikuje razlikuju se po geografskoj rasprostranjenosti, po stavljanju naglaska na različite epizode iz 2001. Godine i po upravljanju sećanjem od strane političkih aktera.

Rad „Sećanje na oružani sukob u Makedoniji 2001. godine: Modeli komemoracije i memorijalizacije“ pripremljen je u okviru programa stipendiranja aktivističkog rada na polju sećanja. Program realizuje Fond za humanitarno pravo s ciljem da omogući kritičku kulturu sećanja u odnosu na ratove devedesetih u bivšoj Jugoslaviji. Autor rada je dr Naum Trajanovski, sa Fakulteta za sociologiju Univerziteta u Varšavi, i osnivač i kopredsedavajući Regionalne grupe za jugoistočnu Evropu u Udruženju za studije sećanja.

Rad je rezultat šestomesečne stipendije u okviru koje je autor analizirao politike sećanja na oružani sukob 2001. godine u Makedoniji, objavio članak na datu temu u okviru FHP bloga “Kulture sećanja u dijalogu”, i predstavio rezultate na javnim događajima u Varšavi (Poljska), Zagrebu (Hrvatska), Skoplju (Severna Makedonija) i Beogradu (Srbija).

Rad „Sećanje na oružani sukob u Makedoniji 2001. godine: Modeli komemoracije i memorijalizacije“ je dostupan na sledećem linku.

Rad je dostupan na i na albanskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Share