Dokumenta o raspadu SFRJ

promocija_knjige_15_04_2011Tematski zbornici dokumenata “Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ” i “Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan” predstavljeni su u Biblioteci Fonda za humanitarno pravo.

O zbornicima su govorili priređivači dr Kosta Nikolić i dr Vladimir Petrović sa Instituta za savremenu istoriju objasnivši da je ovaj projekat  posvećen istraživanju raspada SFRJ i rata na području bivše Jugoslavije.

Dr Vladimir Petrović je dodao da okosnicu čini objavljivanje dokumenata  nastalih u državnim institucijama “Na ovaj način postala je dostupna i tekstura države u jednom kritičnom trenutku-u ratu”, rekao je on.

Dr Kosta Nikolić je rekao da ovako sakupljena  dokumenta  prikazuju kako je bilo moguće da Bosna i Hercegovina  upadnu u provaliju građanskog rata, i pored toga što su se njeni građani najduže opirali tome.

Istoričarka Latinka Perović   je istakla  da se treba osloboditi iluzija da ćemo doći do istine o tome kako se raspala bivša Jugoslavija dodavši  da su obe knjige veoma važne sa stanovišta proučavanja ideologije.

 Publikacije “Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ” i “Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan”  priređenje su u okviru projekta „Jugoslovenska kriza“ Instituta za savremenu istoriju i Fonda za humanitarno pravo.

www.fonetweb.tv

Share