Globalno civilno društvo u regionu kao pokretač tranzicione pravde

prezentacija_knjige_Global_csBeograd, 25.januar- Inspirisana  globalnošću pravde u 21. veku knjiga „Globalno civilno društvo 2011.“ fokusirana je na to kako civilno društvo širom sveta prepoznaje i promoviše ideje o pravdi, kao i na strategije kojima se civilno društvo bori protiv nepravde sa kojojm se bezbroj ljudi suočava.

Na prezentaciji ovog godišnjaka u Fondu za humanitarno pravo, autor -saradnik dr Iavor Rangelov govorio je o globalizaciji civilnog društva koje između ostalog podrazumeva mogućnost da se ono ne zadržava u granicama nacije ili regiona, već da se može obraćati i međunarodnim institucijama.

„Dobar primer je Inicijativa za REKOM  koja se ne obraća samo i isključivo državi i to jednoj, već okuplja civilno društvo u regionu koje je ujedno i pokretač tranzicione pravde“, rekao je dr Rangelov, istraživač Globalne bezbednosti na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, i kopredsedavajući Londonske mreže za tranzicionu pravdu.

On je dodao da je kod ovakvih inicijativa, važno da je pokrenuta “odole” i da je to snaga uz pomoć koje je moguće da se aktivnost civilnog društva izdigne iznad režima, što trenutno nije slučaj.

Knjigu Global Civil Society 2011 -Globality and the Absence of Justice, uredili su  Martin Albrow i Hakan Seckinelgin, a izdavač je Palgrave Macmillan.

Share