Međunarodni dan ljudskih prava: “Tražimo prava, zahtevamo odgovornost”

Međunarodni dan ljudskih prava: “Tražimo prava, zahtevamo odgovornost”

logo_10_decembarPovodom Dana ljudskih prava 10. decembra 2014. godine, održana je konferencija za štampu “Tražimo prava, zahtevamo odgovornost”. Tom prilikom predstavljeno je stanje ljudskih prava u Srbiji, preporučene mere za unapređenje zaštite ljudskih prava i naglašene međunarodne obaveze Srbije u pogledu zaštite prava svih svojih građana.

Opšti okvir ostvarivanja ljudskih prava u Srbiji predstavila je predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko. O nasilju nad ženama i drugim problemima u ostvarivanju prava žena govorila je Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Na kršenje radnih prava žena ukazala je Milica Lupšor iz Sekcije žena UG Ravnopravnost. Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine govorila je o položaju Romkinja i Roma u Srbiji. Na probleme stanovništva pogođenog majskim poplavama ukazala je Nada Đuričković iz organizacije Rekonstrukcija ženski fond i romski centar Dae. O pravima i položaju LGBT populacije govorila je Dragoslava Barzut iz Labris-a. Probleme u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima predstavile su Olivera Otašević iz Astre i Marijana Savić iz Atine, koja je ukazala i na težak položaj migranata i azilanata u Srbiji. Marijana Toma iz Fonda za humanitarno pravo predstavila je probleme u procesuiranju ratnih zločina, ostvarivanju prava žrtava i reforme institucija. Govoreći o pretnjama uperenim na Žene u crnom, Kristina Todorović iz YUCOM-a ukazala je na i dalje prisutnu ugroženost branitelja i braniteljki ljudskih prava u Srbiji.

Na kraju, Staša Zajović iz Žena u crnom naglasila je da uprkos tome što imaju različite prioritete, organizacije za zaštitu ljudskih prava su svojim angažovanjem prethodnih godina pokazale da dele iste vrednosti i ulažu zajedničke napore ka osiguravanju poštovanja ljudskih prava u Srbiji.

Pregled ljudskih prava u Srbiji možete preuzeti ovde.

Share